CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

12:50 - 15/05/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh VGP

Sáng 5/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành Phiên khai mạc.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 2.

Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh VGP

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 3.

Hội nghị sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII;

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành Phiên khai mạc. Ảnh VGP

Đây là một Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. 

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VGP

Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII - Ảnh 4.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh TTXVN

Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 7.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP

Theo Chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 17/5/2023./.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 8.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồ họa TTXVN

Theo TTXVN