CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy hoạch cán bộ phải giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng

08:33 - 08/03/2023

(Chinhphu.vn) - Trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội là phải thực hiện thật tốt công tác quy hoạch để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng, trong đó, đại biểu Quốc hội không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có tầm nhìn bao quát, chiến lược, đủ năng lực quyết đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Phải quy hoạch cán bộ thật tốt để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng - Ảnh 1.

Ngày 7/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 (thực hiện trong năm 2023).

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo sát sao công tác quy hoạch: tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng; chỉ đạo tham mưu, chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác quy hoạch, là một trong những đơn vị sớm hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hóa các quy định của Đảng về công tác quy hoạch cán bộ.

Quá trình dự thảo văn bản, Ban Công tác đại biểu đã nghiên cứu kỹ lưỡng, gửi dự thảo tới các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến nhiều lần, bảo đảm dân chủ, khoa học.

Công tác quy hoạch được thực hiện bài bản, thận trọng, công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao. Kết quả quy hoạch cho thấy, nhân sự được phê duyệt quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Số lượng, cơ cấu tương đối hợp lý, vì năm 2022 mới là năm đầu thực hiện công tác quy hoạch cho nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Phải thực hiện thật tốt công tác quy hoạch cán bộ để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng - Ảnh 2.

Cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng nhân sự

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cán bộ là nhân tố quyết định mọi thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội.

Công tác quy hoạch là một khâu quan trọng của công tác cán bộ, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện nguồn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có các đại biểu Quốc hội, cán bộ đảm nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn, cán bộ thuộc diện quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhấn mạnh lại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, ngay trong năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành 5 văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện.

Phải quy hoạch cán bộ thật tốt để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng - Ảnh 3.

Công tác quy hoạch đã được Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sớm, đúng quy định của Trung ương, chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, công khai, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn Quốc hội, các Tổ đảng thuộc Đảng đoàn Quốc hội. Kết quả quy hoạch được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với các ý kiến tại hội nghị đặc biệt quan tâm đến chất lượng của nhân sự được giới thiệu quy hoạch ứng cử đại biểu Quốc hội bởi chất lượng đại biểu Quốc hội là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội Khóa XV đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao có sự đóng góp quan trọng của các đại biểu Quốc hội.

Đây cũng là thành công trong công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội của nhiệm kỳ trước.

Phải thực hiện thật tốt công tác quy hoạch cán bộ để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng - Ảnh 3.

Phải giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, so với đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước, so với yêu cầu xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng tính pháp quyền, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương thì còn rất nhiều việc phải làm.

Trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội là phải thực hiện thật tốt công tác quy hoạch để giới thiệu được những nhân sự thực sự xứng đáng, trong đó, đại biểu Quốc hội không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có tầm nhìn bao quát, chiến lược, đủ năng lực quyết đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Qua báo cáo của Trưởng Ban Công tác đại biểu và các ý kiến tại hội nghị cho thấy dư địa để quy hoạch cán bộ còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện kế hoạch để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ trong từng bước./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi