CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất bổ sung quy định giao dịch bất động sản phải thông qua sàn

13:29 - 19/09/2022

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Đề xuất bổ sung quy định giao dịch bất động sản phải thông qua sàn - Ảnh 1.

Đề xuất bổ sung quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản

Theo dự thảo, Bộ xây dựng đưa ra 2 phương án quy định tại Điều 60 về các loại bất động sản phải giao dịch qua sàn.

Phương án 1:

1. Chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, bán, cho thuê nhà ở, các công trình xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

Phương án 2:

1. Các bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật này mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân mua, bán, cho thuê nhà ở, các công trình xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên.

Điều kiện thành lập của sàn giao dịch môi giới bất động sản

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ điều kiện thành lập của sàn giao dịch môi giới bất động sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp.

Người đại diện pháp luật, người quản lý, điều hành sàn, giám đốc sàn phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý điều hành sàn giao dịch môi giới bất động sản do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Tên gọi của Sàn giao dịch môi giới bất động sản do tổ chức, cá nhân thành lập sàn lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ "Sàn giao dịch môi giới bất động sản" kèm theo, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Sàn giao dịch khác đã được đăng ký hoạt động.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.