THỦ TƯỚNG: Thực hiện "6 ĐẨY MẠNH", xây dựng PHÚ QUỐC trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế

28/04/2024 10:56

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" về cơ chế chính sách, kết cấu hạ tầng, phân cấp, phân quyền,... để phát triển Phú Quốc trở thành du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

THỦ TƯỚNG: Thực hiện "6 ĐẨY MẠNH", xây dựng PHÚ QUỐC trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

Sau 20 năm thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, Phú Quốc đã cơ bản đạt được các mục tiêu và có sự phát triển vượt bậc, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2023 của thành phố Phú Quốc đạt 19,6%/năm; tăng trưởng du lịch giai đoạn 2011 - 2023 đạt trên 38%/năm (gấp 6 lần bình quân chung cả nước); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng từ 310 tỷ đồng năm 2006 lên hơn 19,1 nghìn tỷ đồng năm 2023.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 27/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 5/10/2004 về Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc, bao gồm:

1 - Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng thị trường, cạnh tranh lành mạnh để phát huy hơn nữa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

2- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, về giao thông (trong đó sân bay, cảng biển bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế), đô thị, xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

3- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa cho Phú Quốc gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

4- Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hình thành các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trong nước, khu vực và toàn cầu.

5- Đẩy mạnh phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa của vùng đất lịch sử, con người Phú Quốc, Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với phát triển dịch vụ và du lịch.

6- Đẩy mạnh hỗ trợ tối đa của các Bộ, các ngành, địa phương để Phú Quốc, Kiên Giang phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thành công các mục tiêu được Đảng, Nhà nước xác định và nhân dân mong đợi.

Phát triển hài hòa, gắn kết giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái

THỦ TƯỚNG: Thực hiện "6 ĐẨY MẠNH", xây dựng PHÚ QUỐC trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế- Ảnh 2.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; là thành phố thông minh, hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống; phát triển kinh tế biển, công nghiệp văn hóa.

Khơi dậy, lan tỏa và nâng tầm khát vọng phát triển Phú Quốc lên tầm cao mới. Ưu tiên phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, kinh tế chia sẻ; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu...).

Phát triển hài hòa, gắn kết giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; có cơ chế, chính sách phù hợp với lòng dân, huy động sức mạnh của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo, toàn vẹn lãnh thổ.

Phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm

Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, từ một địa phương không có dự án đầu tư nào năm 2004 thì đến năm 2023 tăng lên 321 dự án với tổng vốn đầu tư 412 nghìn tỷ đồng, trong đó, nhiều dự án đầu tư có các sản phẩm chất lượng cao, mang tầm khu vực và quốc tế.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 đạt trên 21,6 nghìn tỷ đồng, gấp 64 lần năm 2004. Đến năm 2023, Phú Quốc có trên 4,4 nghìn doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 142 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 17 lần về số doanh nghiệp và tăng gần 400 lần về số vốn đăng ký so với năm 2004.

Huyện đảo Phú Quốc trở thành thành phố, đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang từ năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố Phú Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện nghiêm các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có Đồ án quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2040, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm. Phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên, cảng hàng không, cảng biển.

Phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch y tế,... bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách; tạo sự chuyển biến về chất, là điểm đến hấp dẫn, có bản sắc riêng trong tổng thể bản sắc du lịch Việt Nam, bảo đảm phát triển du lịch Phú Quốc bền vững, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, rừng, biển, môi trường sinh thái, trên cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nâng cao ý thức người dân. Giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan tới đất đai; các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nước, vệ sinh môi trường, trong đó tập trung xây dựng nhà máy nước sạch, các hồ dự trữ nước ngọt, trung tâm thu gom, xử lý rác thải, nước thải hiện đại; có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy điện rác, điện sinh khối, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Phú Quốc

THỦ TƯỚNG: Thực hiện "6 ĐẨY MẠNH", xây dựng PHÚ QUỐC trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế- Ảnh 3.

Tập trung phát triển mạnh các cơ sở đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo nghề, kỹ năng nghề; đột phá đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Phú Quốc; có chính sách phù hợp, khuyến khích, đa dạng hóa các loại hình đào tạo như hợp tác trong và ngoài nước, hợp tác với doanh nghiệp, đào tạo theo cơ chế đặt hàng.

Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân và du khách, nhất là những trường hợp khẩn cấp. Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp với sự phát triển của Phú Quốc. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đặt mình vào địa vị của người dân và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời, hiệu quả trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Thời gian công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi