CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 5 sĩ quan cấp Tướng

13:16 - 05/05/2023

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo 5 đơn vị Bộ Quốc phòng: Tổng cục Hậu cần, Quân khu 4, Quân khu 1, Bộ đội Biên phòng, Học viện Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng Quân đội - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 477/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đối với đồng chí Trung tướng Trần Duy Giang. 

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng Quân đội - Ảnh 2.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 , Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 476/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chính ủy Quân khu 4 , Bộ Quốc phòng đối với đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng. 

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng Quân đội - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại Quyết định 473/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng dến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương.

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng Quân đội - Ảnh 4.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 474/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với đồng chí Thiếu tướng Lê Anh Tuấn.

Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng Quân đội - Ảnh 5.

Thượng tướng Lương Đình Hồng Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 475/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng.