CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh 2 Vùng Cảnh sát biển

08:33 - 23/04/2023

(Chinhphu.vn) - Đại tá Lê Văn Tú được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đại tá Nguyễn Thái Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Bổ nhiệm tân Chính ủy, Phó Chính ủy 2 Vùng Cảnh sát biển - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí tại Hội nghị bàn giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đại tá Nguyễn Thái Dương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã ghi nhận và đánh giá cao với những đóng góp của Đại tá Lê Văn Tú trong suốt thời gian qua. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tin tưởng rằng, Đại tá Lê Văn Tú sẽ tiếp tục phát huy tốt phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm, kỹ năng công tác của bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị mới.

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Thái Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnhh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, trân trọng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc của đồng chí.

Đại tá Nguyễn Thái Dương là cán bộ phát triển từ cơ sở, có kiến thức, năng lực tổ chức tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đạt kết quả cao. Trên cương vị mới, đồng chí phải nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các nhiệm vụ; cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.