CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề nghị nâng hệ số chức vụ; điều chỉnh trần quân hàm

06:56 | 29/12/2023

(Chinhphu.vn) - Học viện Quốc phòng đề nghị điều chỉnh trần quân hàm Đại tá cho các chức danh: Thư ký Giám đốc, Văn phòng; Bệnh xá trưởng thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Nghiên cứu viên chính; Biên tập viên chính. Điều chỉnh trần quân hàm Thượng tá đối với chức danh Nghiên cứu viên, Biên tập viên, trợ lý một số phòng, ban, hệ trong toàn Học viện.

}