CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá ven biển tại 5 tỉnh

13:29 - 20/09/2022

(Chinhphu.vn) - Thí điểm phát triển du lịch cộng đồng nghề cá ven biển góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa của các vùng miền ven biển, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của người dân đồng thời thay đổi nhận thức về sinh kế để giảm nghèo bền vững.

Thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề cá ven biển tại 5 tỉnh - Ảnh 1.

Du khách tham quan nhà bè nuôi trồng thủy sản tại khu vực Vung Viêng trên Vịnh Hạ Long

Theo Quyết định 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030 (Chương trình), Chương trình có 6 dự án ưu tiên.

Trong đó, từ năm 2022 - 2030, Chương trình ưu tiên triển khai Dự án thí điểm gắn khai thác, dịch vụ nghề cá với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại cảng cá, làng chài, làng nghề truyền thống ven biển tại các tỉnh như Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kiên Giang.

Theo đó, xây dựng ít nhất 01 mô hình thí điểm du lịch cộng đồng tại các làng (xã) ven biển tại mỗi địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025 và nhân rộng ra các tỉnh, thành phố ven biển có điều kiện phù hợp.

Chuyển đổi một số tàu cá khai thác sang phục vụ phát triển du lịch. Hỗ trợ quy hoạch, đầu tư hạ tầng tại các điểm phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch cộng đồng.  

Ngoài ra, Chương trình ưu tiên 5 dự án: 

1- Dự án dự báo ngư trường phục vụ khai thác hải sản hiệu quả.

2- Dự án thí điểm thiết lập chợ đầu mối thủy sản, chợ bán đấu giá hải sản gắn với các cảng cá, trung tâm nghề cá của vùng, khu vực.

3- Dự án nâng cao thương hiệu, giá trị của hải sản Việt Nam.

4- Dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác, bảo quản sản phẩm.

5- Dự án xây dựng mô hình quản trị số hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam.