Quyết định số 355/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Quyết định số 356/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV).

Quyết định số 358/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) giữ chức Chánh Văn phòng, Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 353/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa-xã hội (Vụ III).

Quyết định số 357/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV).

Quyết định số 359/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I).

Quyết định số 360/QĐ-TTCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa - xã hội (Vụ III) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II).

Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý- Ảnh 2.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam: Việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực”.

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chúc mừng 7 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam khẳng định, công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Thanh tra Chính phủ, cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác càng trở nên cấp thiết và phải thực hiện để “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực”.