CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thân nhân Dân quân thường trực sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế?

15:47 - 27/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đề xuất thân nhân của Dân quân thường trực được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Thân nhân Dân quân thường trực sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế? - Ảnh 1.

Đề xuất thân nhân Dân quân thường trực được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Trong đó, Bộ Quốc phòng đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Dân quân thường trực.

Cụ thể, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ, để tương thích với pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dự thảo Nghị định bổ sung quy định đối tượng là thân nhân của Dân quân thường trực được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ 06 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế. Kinh phí do địa phương bảo đảm.

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập và triển khai thực hiện thống nhất, dự thảo Nghị định quy định theo hướng:

+ Quy định thời gian, mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT; mã định danh, mã quyền lợi BHYT cho Dân quân thường trực và thân nhân của Dân quân thường trực.

+ Quy định địa phương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Dân quân thường trực, thân nhân của Dân quân thường trực.