CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sẽ tăng mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình

16:01 - 26/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc quốc phòng đề xuất tăng mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.

Sẽ tăng mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình - Ảnh 1.

Đề xuất tăng mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi thành nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Mỗi năm phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở

Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP như sau:

Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực được trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở

Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 thảng lương cơ sở; từ 07 tháng đến 11 tháng được hường trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở.

* Hiện nay, mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình được thực hiện theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP. 

Cụ thể, mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực được trợ cấp bằng 2.980.000 đồng. 

Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1.490.000 đồng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2.980.000 đồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi