CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ của các TCTD

13:41 - 08/05/2023

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ của các TCTD trên địa bàn, thuộc đối tượng giám sát an toàn vi mô của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ của các TCTD  - Ảnh 1.

NHNN đã có văn bản số 3206/NHNN-TTGSNH gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố về việc một số vấn đề trong hoạt động của  tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, nhằm tăng cường hiệu lực công tác thanh tra, giám sát, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 64/TB-NHNN ngày 24/2/2023 về hoạt động đại lý bảo hiểm.

Nghiêm túc, khẩn trương xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động đại lý bảo hiểm của các TCTD qua đường dây nóng của NHNN và gửi kết quả xử lý về Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng theo Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD.

Liên quan đến hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ, NHNN cũng yêu cầu các đơn vị trên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đôn đốc, thu hồi nợ của các TCTD trên địa bàn, thuộc đối tượng giám sát an toàn vi mô của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). 

Trường hợp phát hiện dấu hiệu/hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng/tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực trạng hoạt động của các TCTD thuộc phạm vi quản lý, yêu cầu quản lý nhà nước theo thẩm quyền, nghiên cứu lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đôn đốc, thu nợ khách hàng vào các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo./.