CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

NHNN sửa đổi, bổ sung quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

14:28 - 29/10/2022

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông cáo cho biết, ngày 28/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư số 13/2022/TT-NHNN gồm 04 Điều, 03 phụ lục sửa đổi, bổ sung, bãi bố một số điểm, khoản, điều và thay thế một số phụ lục của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN.

Thông tư số 13/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2022.