In bài viết

NHNN sửa đổi, bổ sung quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

14:28 - 29/10/2022

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông cáo cho biết, ngày 28/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư số 13/2022/TT-NHNN gồm 04 Điều, 03 phụ lục sửa đổi, bổ sung, bãi bố một số điểm, khoản, điều và thay thế một số phụ lục của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN.

Thông tư số 13/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2022.