Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định

30/09/2023 19:18

(Chinhphu.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tiến hành sáp nhập các xã, thị trấn; thực hiện các bước sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định.

Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng tỉnh Nam Định sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất các nội dung trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX được tổ chức sau khi tỉnh đã sơ kết 6 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thông qua hội nghị, đề nghị các đại biểu cũng kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, xây dựng tỉnh Nam Định sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định - Ảnh 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu khai mạc hội nghị.

Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2023 bình quân ước đạt 8,8%/năm. Quy mô kinh tế Nam Định được mở rộng

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh trình bày báo cáo đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; dịch bệnh COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội… nhưng BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, linh hoạt lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp triển khai, thực hiện, đạt được những kết quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên tất cả các mặt. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm và thực hiện chủ động, bài bản, hiệu quả, đúng quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cả trước mắt và lâu dài.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nội chính được tăng cường; hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được phát huy.

Công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định - Ảnh 3.

Nửa nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch vùng, liên vùng và các quy hoạch của các huyện, thành phố làm tiền đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án về giao thông, các khu, cụm công nghiệp; đến nay cơ bản hình thành các dự án có tính chiến lược, lâu dài, sẽ là động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số…

Kinh tế duy trì ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2023 bình quân ước đạt 8,8%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô kinh tế được mở rộng. Ước năm 2023, tổng sản phẩm GRDP gấp 1,3 lần, thu nhập thực tế bình quân đầu người gấp 1,4 lần, vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,4 lần, thu ngân sách từ kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2020.

Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến tháng 8-2023 đạt 92,6% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), 19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích mới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vững thành tích gần 3 thập kỷ nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững…

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào báo cáo đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ tỉnh và các nội dung liên quan.

Qua đó, phần lớn các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được; đề nghị Thường trực, Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị quyết tâm đẩy mạnh thực hiện tốt hơn những mục tiêu cụ thể đã xác định trong Nghị quyết; từ đó đóng góp xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững.

Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định - Ảnh 4.

Lãnh đạo Cục thống kê phát biểu tại Hội nghị.

Tiến hành sáp nhập các xã, thị trấn; thực hiện các bước sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc khẳng định: trong nửa nhiệm kỳ qua, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh đã luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị; đạt được nhiều kết quả quan trọng từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân chính là động lực quan trọng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định đã thực hiện trang trọng, ý nghĩa, được Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định - Ảnh 5.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra.

Trước mắt tập trung thực hiện hiệu quả hơn về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành sáp nhập các xã, thị trấn; thực hiện các bước sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Từng bước xây dựng, mở rộng các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao, kinh tế xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường. Tăng tốc trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Về sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, xây dựng doanh nghiệp nông nghiệp. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; duy trì thành tích cao của ngành giáo dục, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu, trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực, cố gắng, đề ra, thực hiện hiệu quả các biện pháp. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền phải thông suốt chủ trương, nỗ lực và quyết tâm cao, đề ra những biện pháp cụ thể, sáng tạo hơn, cùng chung sức, đồng lòng vì sự phát triển chung của tỉnh./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ ngày 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi