In bài viết

Chính phủ chỉ đạo tập trung sửa đổi Luật Đất đai bảo đảm chất lượng, tiến độ

17:00 - 19/08/2022

(Chinhphu.vn) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 trực tuyến với địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung sửa đổi Luật Đất đai bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

Tập trung sửa đổi Luật Đất đai bảo đảm chất lượng, tiến độ  - Ảnh 1.

Tháng 9/2022, UBTVQH cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi)

Rà soát hơn 100 Luật, bộ Luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi 

 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” được ban hành, Bộ TN&MT đã khẩn trương huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thể chế các quan điểm, chủ trương mới vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, trong quá trình xây dựng Dự án Luật, Bộ cũng đã chủ động rà soát hơn 100 Luật, bộ Luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật này hoặc đề xuất sửa đổi các Luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai về các nội dung cơ bản, định hướng, chính sách lớn thể chế trong Dự thảo Luật.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Bộ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND, UBND cấp tỉnh để lấy ý góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đặc biệt, Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 3 miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), một số Bộ ngành; đồng thời phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp.

Và trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 10/8, Bộ TN&MT cũng đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật …

Tháng 9/2022, UBTVQH cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại phiên họp tháng 9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số dự án Luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2023.