In bài viết

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, nhà ở và chính sách nhân sự quân đội

04:20 - 23/08/2023

(Chinhphu.vn) - Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân kiến nghị sửa đổi quy định về tiền lương, nhà ở, chính sách liên quan đến công tác nhân sự quân đội.

Kiến nghị điều chỉnh chính sách tiền lương, công tác nhân sự quân đội - Ảnh 1.

Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân; đại biểu cơ quan chức năng Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các đồng chí làm công tác cán bộ, quân lực trong Sư đoàn. Đại tá Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Sư đoàn 372, sửa đổi, bổ sung năm 2008 và 2014, từ năm 1999 đến nay, trên cơ sở quán triệt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 372 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Đảng ủy Sư đoàn đã xây dựng và ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ qua các kỳ đại hội, kịp thời sửa đổi, bổ sung khi có hướng dẫn, thay đổi về tổ chức, biên chế…


Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Hội nghị thống nhất kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng và thực hiện bảng lương mới của sĩ quan theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. 

Cần ban hành Thông tư mới, bổ sung Thông tư 160/2017/TT-BQP ngày 4/7/2017 của Bộ Quốc phòng Quy định chức vụ, chức danh tương đương và chức vụ, chức danh có trần quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Có chính sách ưu đãi, vận dụng quân hàm đối, phụ cấp chức vụ với các sĩ quan ở chuyên ngành hẹp như: Khí tượng, chủ nhiệm bay, chủ nhiệm an toàn bay, chủ nhiệm dẫn đường trung đoàn; thể dục thể thao, cơ yếu… 

Quan tâm giải quyết chính sách nhà ở, đất ở và tiền lương đối với sĩ quan. Xem xét, bổ sung các chức danh thuộc nhóm đối tượng là cán bộ chính trị theo Nghị định 21 để phù hợp với Nghị quyết số 51-NQ/TƯ ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt đánh giá cao Sư đoàn 372 đã quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức Luật có hiệu quả; phát hiện những khó khăn, bất cập đề nghị cơ quan chức năng tổng hợp, đề xuất để cơ quan chức năng bổ sung vào Luật và văn bản dưới Luật phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của Quân đội nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng…