In bài viết

Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm

20:51 - 04/05/2024

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ sai phạm tại dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm- Ảnh 1.

Sai phạm của Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc phụ trách

Theo Báo Thanh tra, Kết luận thanh tra số 23/KL-TTT ngày 19/4/2024 của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (dự án) đã chỉ ra hoạt loạt sai phạm đối với Sở Y tế.

Có những sai phạm thuộc trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc phụ trách, thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định; các bộ phận có liên quan thuộc Sở (tổ thẩm định dự toán, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện sai quy định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hầu hết trang thiết bị đã hết thời gian bảo hành, kiểm định, gây khó khăn trong việc xác định trách nhiệm, thiệt hại, thất thoát ngân sách Nhà nước, lãng phí nguồn lực đầu tư, cần chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong công tác chuẩn bị đầu tư, Sở Y tế đã tham mưu, lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 239/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế có một số mặt hàng không phải là thiết bị y tế. 

Số lượng, danh mục mua sắm chủ yếu dựa theo Quyết định số 239/QĐ-UBND, chưa đánh giá đúng tình hình bệnh nhân khám chữa bệnh theo phân tuyến, nhu cầu sử dụng từng loại trang thiết bị trong từng giai đoạn; chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 239/QĐ-UBND theo hướng dẫn Thông tư số 08/2019/TT-BYT.

Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên cho rằng, từ những thiếu sót trên, qua thời gian bệnh viện đưa vào hoạt động số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh rất hạn chế, nhiều loại trang thiết bị chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết công năng, vi phạm khoản 3 Điều 23 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Trong công tác phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, Sở Y tế đã thiếu kiểm tra chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định gói thầu tư vấn quản lý dự án và mua sắm, lắp đặt thiết bị đối với các đơn vị tư vấn dẫn đến phê duyệt xảy ra các sai phạm. 

Mặt khác, chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện hợp đồng tư vấn thẩm định giá, giám sát, quản lý dự án và hợp đồng mua sắm dẫn đến các đơn vị xảy ra các vi phạm.

Cùng với đó, trong việc ký và thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm thiết bị, hợp đồng không thể hiện cụ thể model, thông số kỹ thuật, cấu hình một số phụ kiện trang thiết bị.

Không thực hiện đúng điều khoản hợp đồng và hồ sơ dự thầu; một số trang thiết bị nghiệm thu đưa vào sử dụng thiếu hồ sơ, sai model, xuất xứ, lỗi kỹ thuật; hồ sơ hải quan, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng không đảm bảo tính pháp lý theo quy định. Đặc biệt, có 8 máy giúp thở người lớn, trẻ em; 2 tủ bảo quản tử thi; máy rửa khử khuẩn hai cửa có sấy khô; 4 máy xét nghiệm; 3 xe cứu thương hiệu HIACE.

Ngoài ra, chủ đầu tư chưa ghi nhận đầy đủ ý kiến phản ánh của đơn vị sử dụng đối với việc nhà thầu cung cấp hàng hóa không đúng với hợp đồng. Báo cáo giám sát đầu tư chưa thể hiện đầy đủ các mặt hạn chế, thiếu sót theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ký gia hạn hợp đồng có phần thiếu khách quan, chưa phản ánh đúng thực tế; không yêu cầu nhà thầu gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng sai với khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu năm 2013.

Kết luận cũng cho biết, hầu hết các thiết bị chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu giai đoạn giao, nhận thiết bị, chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, sai với hợp đồng, vi phạm Điều 95 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, dẫn đến nhà thầu chiếm dụng tiền ngân sách, trì trệ trong việc khắc phục lỗi, trễ tiến độ.

Sai phạm của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Tây và Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Nam Việt

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Tây là đơn vị tư vấn giám sát. Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Nam Việt là đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, 2 đơn vị này cũng để xảy ra sai phạm. Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên đã kết luận: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Tây đã thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu bao che, cố ý làm trái trong quá trình kiểm tra, giám sát việc giao, nhận trang thiết bị, không kiến nghị các biện pháp xử lý khi nhà thầu giao hàng không đúng với hợp đồng hoặc kiến nghị sau khi ký biên bản nghiệm thu, không hoàn thành nhiệm vụ giám sát theo Điều 5 và Điều 12 của hợp đồng, khó khăn cho công tác bàn giao (chủ đầu tư với đơn vị sử dụng), ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Dấu hiệu vi phạm này thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Tây, cần chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Còn tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Nam Việt, kết luận cho biết, thay đổi giám đốc quản lý dự án không đúng theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng, không đáp ứng năng lực kinh nghiệm, không báo cáo với chủ đầu tư, sai với khoản 1 Điều 10 Phần 1 Hợp đồng, khoản 2 Điều 3 Hợp đồng số 05/2020/HĐ- TVNV. Hậu quả ảnh hưởng đến công tác bàn giao (chủ đầu tư với đơn vị sử dụng), kéo dài thời gian thực hiện dự án, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Qua đó, cho thấy công ty bố trí nhân sự không đáp ứng năng lực, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu bao che, cố ý làm trái trong quá trình quản lý dự án, để xảy ra nhiều sai phạm trong việc giao, nhận trang thiết bị, ký biên bản nghiệm thu khi nhà thầu giao hàng không đúng với hợp đồng, tính pháp lý của hồ sơ không đảm bảo theo quy định sai với Điều 3 Hợp đồng. Mặt khác, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ rời rạc, thiếu khoa học, phối hợp cung cấp hồ sơ không kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của đoàn thanh tra, khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu.

Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên đã kết luận: “Hành vi vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Nam Việt, cần chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật”.