In bài viết

Hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư xây dựng 'Đô thị Cố đô - Di sản'

16:11 - 06/09/2023

(Chinhphu.vn) - Việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản" sẽ là cơ hội để mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, nâng cao chất lượng sống cho người dân…

Hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư xây dựng 'Đô thị Cố đô - Di sản' - Ảnh 1.

Xây dựng, hoàn thiện phương án, Đề án chi tiết hợp nhất Thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư

Ngày 6/9, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh, của thành phố liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

Để triển khai thực hiện thành công công tác sắp xếp đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025, thành phố Ninh Bình đã xác định mục tiêu, yêu cầu, xây dựng nhiệm vụ, lộ trình và thời gian thực hiện. 

Trong đó, đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường không đảm bảo tiêu chuẩn quy định thuộc diện phải sắp xếp trên địa bàn thành phố, Thành ủy chỉ đạo việc rà soát, đánh giá tổng thể, xây dựng phương án sắp xếp, đề án sắp xếp chi tiết xong trước ngày 10/2/2024 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với việc thực hiện hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư trong Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh, thành phố Ninh Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và huyện Hoa Lư trong việc xây dựng, hoàn thiện phương án, Đề án chi tiết thực hiện chủ trương hợp nhất theo yêu cầu của tỉnh. 

Cùng với đó, thành phố chỉ đạo lấy ý kiến của cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố và việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định…

Hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư xây dựng 'Đô thị Cố đô - Di sản' - Ảnh 2.

Hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư xây dựng "Đô thị Cố đô - Di sản"

Hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư xây dựng "Đô thị Cố đô - Di sản"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Ninh Bình Đinh Văn Tiên đề nghị, sau hội nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính, qua đó tạo sự đồng thuận về nhận thức, hành động. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của thành phố, thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính các xã, phường thuộc địa bàn thành phố và hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản" sẽ là cơ hội để mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, nâng cao chất lượng sống cho người dân… 

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mỗi người dân với vai trò, trách nhiệm của mình tích cực tham gia có hiệu quả vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 

Các xã, phường trong quá trình rà soát về diện tích, quy mô dân số cần chủ động xây dựng và đề xuất phương án hợp nhất các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, nhằm tạo ra động lực, không gian phát triển.

Việc xây dựng phương án tổng thể về công tác cán bộ, phương án sử dụng cơ sở vật chất cần tiến hành thận trọng, khoa học. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh giao khi thực hiện chủ trương hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết, khắc phục ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. 

Các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chủ trương, đường lối và thực sự  trở thành tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả vào công tác sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận, góp phần bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình nhân dân. 

Hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư xây dựng 'Đô thị Cố đô - Di sản' - Ảnh 3.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chặt chẽ, thận trọng, chắc chắn, hiệu quả

Cùng ngày, Huyện ủy Hoa Lư, Ninh Bình cũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2023-2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Hoa Lư đã triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã huyện Hoa Lư giai đoạn 2023-2025. 

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư thực hiện đồng thời công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp điều kiện văn hóa, lịch sử, tự nhiên. 

Mục tiêu cụ thể: Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Về lộ trình thực hiện, việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2023-2025 xong trước ngày 15/2/2024; tổ chức lấy ý kiến cử tri vào nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thông qua trước ngày 30/4/2024; Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện tổ chức họp để thông qua nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của địa phương trước ngày 15/5/2024. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư khẳng định: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, do đó phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường công tác truyên tryền, vận động, thuyết phục tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, chắc chắn, có lộ trình phù hợp đảm bảo hiệu quả, khả thi, thống nhất với quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo động lực cho sự phát triển. 

Chú trọng các yếu tố đặc thù theo yêu cầu của từng địa phương, nhất là các giá trị riêng có về bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, hình thái lãnh thổ. 

Đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư xây dựng 'Đô thị Cố đô - Di sản' - Ảnh 4.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian mới cho phát triển

* Ngày 6/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn, Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của tỉnh, của huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị 13-CT/HU và Quyết định 3450-QĐ/HU về việc thành lập Ban chỉ đạo; UBND huyện Ban hành kế hoạch 166/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025.

Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Kim Sơn đề ra mục tiêu đến năm 2025 huyện hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Quan điểm tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn của huyện; chú trọng các yếu tố đặc thù, các giá trị riêng có về văn hóa, lịch sử, sinh thái tự nhiên của vùng đất và con người Kim Sơn, tạo động lực cho sự phát triển của huyện. 

Vì vậy, cần nghiên cứu, tính toán thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn. Việc sắp xếp phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian mới cho phát triển; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo đảm mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giữa xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với đô thị hóa và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất, quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở để hoàn thành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025 đã đề ra. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn 2023-2030. 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình thực hiện chú trọng công tác dân vận, công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động; bảo đảm nguồn lực, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.