In bài viết

ĐBQH kiến nghị cải thiện chế độ tiền lương, thu nhập để cán bộ, chiến sĩ quân đội yên tâm phục vụ

05:18 - 05/06/2023

(Chinhphu.vn) – Dẫn chứng "tiền lương của sĩ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa lái xe grab trong một tháng", đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị quan tâm hỗ trợ thu nhập, nâng cao đời sống nhất là chế độ tiền lương, thu nhập để cán bộ, chiến sĩ quân đội yên tâm phục vụ.

ĐBQH kiến nghị cải thiện chế độ tiền lương của cán bộ, chiến sĩ quân đội - Ảnh 1.

Đại biểu Trịnh Xuân An: Tiền lương của sĩ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa lái xe grab trong một tháng, như vậy rất thiệt thòi cho anh em

Tiền lương của sĩ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa lái xe grab

Phát biểu tham luận tại hội trường về kinh tế xã hội, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) đề nghị tiếp tục đầu tư thích đáng, từ sớm, từ xa để xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện để Quân đội làm tốt ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và sản xuất, vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội vừa bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, trong khi toàn quân đang nỗ lực triển khai tổ chức quân đội theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, ngoài quan tâm, đầu tư cho trang bị, cần tiếp tục chú trọng về hỗ trợ thu nhập, nâng cao đời sống nhất là chế độ tiền lương thu nhập để cán bộ, chiến sĩ yên tâm phục vụ.

"Tiền lương của sĩ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa lái xe grab trong một tháng, như vậy rất thiệt thòi cho anh em," đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Tiền lương quân đội sẽ được xây dựng theo chức vụ, chức danh, cấp bậc quân hàm

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Bộ Quốc phòng đã trả lời cử tri về cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội, quân nhân chuyên nghiệp.

Theo đó, đối với nội dung: "Điều chỉnh mức lương đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm tiền lương có tính ưu đãi tương xứng với mức độ đặc thù của quân đội" và nội dung: "Chuyển đổi hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lượng theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước", Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang đã nghiên cứu, đề xuất xây dựng bảng lương mới đối với các đối tượng trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

Trong đó, tiền lương của sĩ quan Quân đội sẽ được xây dựng theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm phù hợp với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung. 

Bên cạnh đó, các chế độ phụ cấp nói chung cũng được nghiên cứu cải cách cho phù hợp với thực tiễn. 

Riêng đối với các đối tượng trong Quân đội được thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự và được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng, tăng mức hưởng để bảo đảm tương xứng với tính chất, hoạt động đặc thù trong Quân đội.

Nghiên cứu, cải cách các chế độ phụ cấp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

Đối với nội dung: "Có chế độ, chính sách đồng bộ với những người công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao":

Các đối tượng trong Quân đội công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo đang được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước như: Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút… 

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các Bộ, ngành của Nhà nước nghiên cứu, cải cách các chế độ phụ cấp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trong đó, chế độ phụ cấp đối với đối tượng công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo sẽ được nghiên cứu để điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng và tăng mức hưởng, góp phần ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo yên tâm công tác, phục vụ lâu dài trong Quân đội. 

Bộ Quốc phòng nêu rõ: Thông qua việc cải cách chính sách tiền lương sẽ góp phần đáp ứng được yêu cầu về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội.