CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phải có giải pháp đột phá về tổ chức nhân sự; tăng lương, cải cách tiền lương

14:22 - 30/05/2023

(Chinhphu.vn) - Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, công tác cán bộ là gốc rễ cho nhiều vấn đề hiện nay, do đó cần phải có giải pháp đột phá về tổ chức nhân sự; tăng lương, cải cách tiền lương.

ĐBQH Lê Thanh Vân: Phải có giải pháp đột phá về tổ chức nhân sự; tăng lương, cải cách tiền lương - Ảnh 1.

ĐBQH Lê Thanh Vân: Phải có giải pháp đột phá về tổ chức nhân sự; tăng lương, cải cách tiền lương


Công tác cán bộ là gốc rễ cho nhiều vấn đề hiện nay

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng công tác cán bộ là gốc rễ cho nhiều vấn đề hiện nay. Bên cạnh đó là do chất lượng thể chế, vòng đời của các luật ngắn, chính sách ngắn hạn thường xuyên thay đổi.

Mặt khác, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng, bởi đây là một trong những động lực cho phát triển kinh tế.

Đại biểu Lê Thanh Vân tin tưởng rằng nếu có giải pháp đồng bộ thì kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2023 vẫn có thể bứt phá được.

Đại biểu cho rằng Chính phủ cần có một chương trình cụ thể để đối phó ngắn hạn trước nguy cơ suy thoái (nếu có).

Cần giải pháp đột phá về tổ chức nhân sự, kinh tế, văn hóa; cải cách tiền lương

Trong đó, Nhà nước cần tập trung vào công cụ tài khóa và tiền tệ linh hoạt, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư. 

Phải bắt tay ngay vào sửa đổi các luật về đầu tư và trước nhất là chính sách ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu để không mất quyền đánh thuế, giữ chân và thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng thời phải nhanh chóng giải phóng năng lực sản xuất trong nước với thúc đẩy doanh nghiệp trong nước, các start up để có hệ thống doanh nghiệp tư nhân hùng mạnh, không nên hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự.

Tập trung cải cách thể chế, xác định các đột phá tổ chức nhân sự, đột phá kinh tế, đột phá về văn hóa giữ bản sắc.

Đặc biệt, cần phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ; tăng lương, cải cách tiền lương./.