In bài viết

Tăng lương cơ sở: Cần bao nhiêu tiền, có đủ nguồn lực không?

12:12 - 02/11/2022

(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, "với nguồn lực hiện có, chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua".

Có đủ nguồn lực để tăng lương cơ sở không? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Với nguồn lực hiện có, chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Bộ Tài chính đã chuẩn bị nguồn lực để tăng lương cơ sở như thế nào?

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 20/2022 báo chí nêu câu hỏi Bộ Tài chính về công tác chuẩn bị nguồn lực để tăng lương cơ sở từ 1/7/2023?

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Về việc chuẩn bị nguồn lực tài chính cho việc tăng lương cơ sở, ngay từ khi triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành địa phương phải bố trí nguồn lực tài chính để sẵn sàng khi cấp có thẩm quyền quyết định chính sách cải cách tiền lương.

Giải pháp đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện chính sách tiền lương là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi.

Tăng lương cơ sở: Cần bao nhiêu tiền, có đủ nguồn lực không? - Ảnh 3.

Cần khoảng 60.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở

Từ khi triển khai nhiệm vụ này, tính đến hết năm 2021, theo số liệu từ các địa phương Bộ Tài chính đã tổng hợp, nguồn từ ngân sách địa phương đạt khoảng trên 290.000 tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 43.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, theo phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở đã được Chính phủ trình Quốc hội, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... do Ngân sách Nhà nước chi trả và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.

Với nguồn lực hiện có, chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua./.