CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phê chuẩn bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND 2 tỉnh, thành phố

09:08 - 03/04/2024

(Chinhphu.vn) - UBTVQH vừa ban hành các Nghị quyết phê chuẩn bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND 2 tỉnh, thành phố.

Cụ thể,  tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH15, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 14/3/2024.

Tại  Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH15, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 13/3/2024.

Tại Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15, UBTVQH quyết nghị việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII đối với ông Hoàng Xuân Tân, kể từ ngày 13/3/2024.