Thi hành kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc, Kế toán; Công an xác minh hồ sơ sai phạm

18/03/2024 05:31

(Chinhphu.vn) - Hội đồng kỷ luật Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ Cà Mau và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, kế toán trung tâm.

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc, Kế toán; Công an xác minh hồ sơ sai phạm- Ảnh 1.

Trong khi Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận hồ sơ vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh do Thanh tra tỉnh chuyển đến theo diện tin báo để xác minh thì Hội đồng kỷ luật Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo đối Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau và kế toán của trung tâm.

Cụ thể, chiều 14/3, ông Nguyễn Văn Đảm, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, Hội đồng kỷ luật của sở đã họp và thống nhất mức hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (trực thuộc Sở Nội vụ) và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, kế toán của trung tâm này.

Ông Việt và bà Nhung bị kỷ luật liên quan đến kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.

Sai phạm tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Cà Mau: Có dấu hiệu tội phạm lập quỹ trái phép và phạm tội "tham ô tài sản"

Như đã đưa, trước đó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Kết luận Thanh tra số 32/KL-TT về việc thanh tra công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau. 

Theo đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với việc lập và sử dụng Quỹ đời sống, số tiền trên 4 tỷ đồng xảy ra tại đơn vị này.

Cụ thể, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có nguồn thu hoa hồng để lại với số tiền trên 455,4 triệu đồng để thành lập Quỹ đời sống.

Tuy nhiên, đơn vị này không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý; không lập chứng từ thu, chi; không hạch toán kế toán, không có báo cáo tài chính, từ đó có dấu hiệu tội phạm “lập quỹ trái phép” được quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với khoản tiền cá nhân nộp lại từ tiền công chỉnh lý tài liệu trên 3,6 tỷ đồng, trong đó các khoản Giám đốc Trung tâm báo cáo đã chi hỗ trợ cho các tập thể và cá nhân ngoài trung tâm với số tiền trên 888,8 triệu đồng, nhưng qua xác minh, phần lớn các tổ chức và cá nhân không thừa nhận.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng hành vi này có dấu hiệu phạm tội “tham ô tài sản” được quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đối, bổ sung năm 2017).

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Lưu trữ tỉnh Cà Mau

Cũng trong kết luận, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, Kế toán Trung tâm đối với những thiếu sót, sai phạm như sau: Mất chứng từ kế toán năm 2013; không thực hiện đúng Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh toán làm thêm giờ cho 14 viên chức vượt quy định.

Giám đốc Trung tâm và Kế toán trưởng cũng thiếu sót, sai phạm trong việc áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu; không tiến hành trích lập 4 quỹ theo quy định; chi phúc lợi chưa đảm bảo nội dung chi theo quy định; quản lý, sử dụng tài sản công không đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Cà Mau còn kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Trần Quốc Việt đối với những thiếu sót như: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định của Bộ Tài chính; không xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán trong đơn vị theo quy định.

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Hoàng Kim, Kế toán Sở Nội vụ giai đoạn 2013-2018 và ông Trần Thanh Tánh, Kế toán trưởng Sở Nội vụ Cà Mau giai đoạn 2019-2022 do trực tiếp quyết toán kinh phí cho Trung tâm nhưng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 137/2017/TT-BTC.

Thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau 4.204.531.016 đồng

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 4.204.531.016 đồng, bao gồm các khoản sai phạm: Không điều chỉnh giảm kinh phí thường xuyên, nguồn tự chủ năm 2022; chi vượt quy định do áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu; thu thừa của 4 đơn vị; lập quỹ trái phép.

Về trách nhiệm thực hiện Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau nêu rõ: Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh các khoản sai phạm nêu trên theo quy định.

Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau rút kinh nghiệm

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đề nghị rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ trong việc xét duyệt quyết toán kinh phí thường xuyên năm 2022 của Trung tâm; không kiến nghị điều chỉnh giảm kinh phí 118.104.208 đồng và hạn chế trong việc chi khen thưởng đối với Trung tâm.

Ông Lê Quang Hảo (nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau - người ký trực tiếp đề án) trong việc xây dựng Đề án số 47/ĐA-SNV không phù hợp với Thông tư số 12/2010/TT-BNV dẫn đến Trung tâm thu thừa số tiền 586.775.110 đồng.

Ông Mã Tấn Cọp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau, ông Hồng Phương Tiện, Trưởng phòng Quản lý ngân sách và bà Nguyễn Mộng Kha, cán bộ chuyên quản phòng quản lý ngân sách. Quá trình thẩm định quyết toán cho Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại điều 10 Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi