Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

25/01/2024 10:28

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân trao quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 24/1, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhằm tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Lê Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bà Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã công bố Quyết định bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, bổ sung ông Nguyễn Xuân Kỳ, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025; 

Chuẩn y bà Đào Thị Minh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia Ủy ban Kiểm tra và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Theo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong hoàn cảnh nhiệm vụ đặt ra cho các Tòa án ngày càng nặng nề khi các vi phạm, tội phạm, tranh chấp gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp.

Do đó, căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK ngày 15/01/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, Nghị quyết số 512-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 của Tòa án nhân dân, đặc biệt là yêu cầu triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cụ thể, trong phương hướng của Nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên trong các tổ chức đảng trực thuộc được học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; 100% đảng viên trong Đảng bộ có Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao và dự thảo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện; các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động năm 2024, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 và triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ; giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng, Ban Dân vận Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đề nghị trên cơ sở những nội dung trọng tâm công tác của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao năm 2024, các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra chương trình hành động cụ thể thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nói riêng và của hệ thống Tòa án nhân dân nói chung.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi