CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ với sĩ quan cấp tá trở xuống; bổ sung điều kiện, trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên

09:59 - 26/11/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ đội Biên phòng kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan có cấp bậc quân hàm cấp tá trở xuống và kiến nghị bổ sung điều kiện và trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên...

Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ với sĩ quan cấp tá trở xuống; bổ sung điều kiện, trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên- Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong BĐBP. 

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã chủ động, tích cực, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành 2 nghị quyết, 2 quy chế, 2 quy định, 2 kết luận và 21 văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên. Công tác cán bộ, công tác chính sách cán bộ được coi trọng và tiến hành thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết do Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày tại hội nghị, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật và nêu kiến nghị, đề xuất.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án tổ chức lực lượng và Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả mà BĐBP đạt được trong 24 năm thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Để thực hiện tốt hơn nữa Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trong đó cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp và từng sĩ quan nâng cao nhận thức chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05 ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230 ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, nhất là những nội dung của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tổ chức, công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1228 ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng, Quyết định số 4159 và Quyết định số 5592 của Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng và Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo; Nghiên cứu đề xuất, báo cáo Bộ Quốc phòng sửa đổi Thông tư 160/2017/TT-BQP ngày 4/7/2017.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu thực hiện tốt quy định về tổ chức biên chế của Bộ tổng Tham mưu QĐND Việt Nam theo hướng tinh giảm ở cơ quan, đơn vị trung gian, tăng cường cho các đơn vị chiến đấu, nhất là lực lượng trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, vận động quần chúng và đối ngoại biên phòng... 

Đồng thời, quan tâm bổ sung tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ là người miền Nam, cán bộ là người ở địa bàn biên giới.

Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ với sĩ quan cấp tá trở xuống; bổ sung điều kiện, trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên- Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn kết luận hội nghị.

Kiến nghị 4 nhóm vấn đề

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan BĐBP vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời, tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tiễn công tác của BĐBP, làm cơ sở để cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP thực hiện thống nhất, hiệu quả trong toàn lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn kết luận, các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị nêu tại hội nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: 

+ Đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sớm báo cáo đề nghị xây dựng Luật Sĩ quan sửa đổi trong Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội để khắc phục những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đảm bảo sát đúng, phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của Quân đội và BĐBP cũng như thống nhất với Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công an nhân dân sửa đổi...; 

+ Sửa đổi, bổ sung một số thông tư, quy định, hướng dẫn; 

+ Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan có cấp bậc quân hàm cấp tá trở xuống; 

+ Kiến nghị bổ sung điều kiện và trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên...

Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ với sĩ quan cấp tá trở xuống; bổ sung điều kiện, trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên- Ảnh 3.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Để tổ chức thực hiện tốt Luật Sĩ quan trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc.

Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ với sĩ quan cấp tá trở xuống; bổ sung điều kiện, trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên- Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Cùng với đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; tích cực tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành Luật sĩ quan mới để khắc phục những tồn tại, bất cập; thực hiện đúng, đủ, chu đáo, dân chủ, công khai các chế độ, tiêu chuẩn cho đội ngũ sĩ quan...

Kiến nghị nâng tuổi phục vụ tại ngũ với sĩ quan cấp tá trở xuống; bổ sung điều kiện, trách nhiệm khi sĩ quan xin phục viên- Ảnh 5.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo kết quả thực hiện Luật Sĩ quan QĐND trong BĐBP.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan QĐND trong BĐBP.