Kiến nghị cộng nối thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội với quân nhân xuất ngũ sau 15/12/1993

21/08/2023 05:35

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về cộng nối thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội với quân nhân xuất ngũ sau 15/12/1993.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ điều chỉnh, bổ sung quy định đối với những quân nhân tham gia quân đội từ sau ngày 15/12/1993 xuất ngũ cũng được cộng nối thời gian để tính hưởng BHXH. 

Cử tri cho rằng, việc không được cộng nối thời gian gây thiệt thòi cho những đối tượng này sau khi xuất ngũ trở về tham gia công tác có đóng BHXH hoặc tham gia đóng BHXH tự nguyện”.

Về kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Những năm qua, Đảng, Nhà nuớc ta đã quan tâm, ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với quân nhân, trong đó có quy định về tính thời gian tham gia đóng BHXH sau khi xuất ngũ (Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân, ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ; Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và nguời làm công tác cơ yếu huởng lương như đối với quân nhân).

Bên cạnh đó là các các văn bản huớng dẫn thực hiện của Bộ, ngành (Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội huớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu huởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; Công văn số 993/BHXH-CĐCS ngày 26/4/2002 của BHXH Việt Nam về tính thời gian công tác hưởng BHXH đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội sau ngày 15/12/1993).

Theo đó, truờng hợp hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trong giai đoạn từ ngày 15/12/1993 đến ngày 31/12/1994 nếu chưa nhận trợ cấp một lần khi phục viên xuất ngũ thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH; xuất ngũ trong giai đoạn từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2006 chưa đuợc tính là thời gian tham gia đóng BHXH; giai đoạn từ ngày 01/01/2007 đến nay thì thời gian hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ đuợc tính là thời gian tham gia đóng BHXH.

Bộ Quốc phòng xin tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi