CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

11:07 - 27/12/2022

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Bắc Ninh đang tích cực đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận.

Thưởng Tết Dương lịch cao nhất 257 triệu; thưởng Tết Quý Mão cao nhất gần 380 triệu

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Cậy cho biết tỉnh Bắc Ninh đang tích cực đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận.

Về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2023, trong số các doanh nghiệp đã khảo sát trên địa bàn Bắc Ninh, có 253 doanh nghiệp trên tổng số 474 doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Dương lịch cho người lao động, chiếm 53%.

Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 1,06 triệu đồng/người. Mức cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI là 257 triệu đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, có 362 doanh nghiệp trên tổng số 474 doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người lao động, chiếm 76.4%.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 5,9 triệu đồng/người. Mức cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI là 379,8 triệu đồng.

Tiếp tục phối hợp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

Hiện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận.

Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, tránh xảy ra tranh chấp lao động, đình công.

Theo thông tin từ Liên Đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, tính đến hết tháng 10/2022, Bắc Ninh có 74 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và trên 10.000 lao động thiếu việc làm.

Thu nhập bình quân của công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 7,175 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân của người lao động trực tiếp trong các khu công nghiệp là 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến tháng 11/2022, Bắc Ninh có trên 5.000 doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền 409,18 tỷ đồng./.