CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

20:13 - 03/04/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bắc Ninh dã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cương vị mới

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh:

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đến giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Lê Đức Kỳ

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Giám đốc Quỹ Phát triển đất, đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định cho tân Phó Giám đốc Sở Tài chính Ngô Văn Khương.

Điều động và bổ nhiệm ông Đinh Phan Đại, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Đổi mới sáng tạo để tạo sự chuyển biến, đột phá trong các lĩnh vực được giao quản lý

Trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, đây đều là các cơ quan quan trọng trong công tác tham mưu về chuyên môn, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy những điểm mạnh, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt ngay nhiệm vụ, công việc được giao, cùng với tập thể cơ quan đổi mới sáng tạo để tạo sự chuyển biến, đột phá trong các lĩnh vực được giao quản lý.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Như Hùng.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, tân Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Lê Đức Kỳ cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, nguyện hứa không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm công tác, đem hết khả năng của bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cấp trên giao. 

Đồng thời, mong muốn nhận được sự hợp tác, đồng tâm, hiệp lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị để hoàn thành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đinh Phan Đại.