CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

20:13 | 03/04/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bắc Ninh dã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ

}