Quyền lợi của chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

01/05/2024 17:10

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Quyền lợi của chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyền lợi của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo bồi dưỡng

Tại mục 3, Chương III, của dự thảo, đơn vị dự thảo đã đề xuất các quy định về quyền lợi, trách nhiệm của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và người được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể, Điều 17 quy định về Quyền lợi của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và người được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Đối với học viên là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian công tác liên tục.

Các học viên cũng được giữ nguyên chức vụ trong thời gian học, được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định của Nhà nước do ngân sách của địa phương bảo đảm. Đồng thời, được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với học viên thuộc các đối tượng nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng được cử đi đào tạo: Được áp dụng các chế độ quy định tại Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27/6/ 2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Học viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Học viên vì lý do chính đáng được cơ sở đào tạo và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có văn bản cho phép nghỉ học thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, bố trí công tác; việc tiếp tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh thống nhất bằng văn bản với Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trách nhiệm của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo bồi dưỡng

Tại Điều 18, về trách nhiệm của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và người được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, đơn vị dự thảo đề xuất: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và người được quy hoạch các chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có đủ điều kiện, phù hợp với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng học viên phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng đối với từng trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Các học viên cũng phải thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo.

Trường hợp Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo nhưng cố ý không thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thì Ủy ban nhân dân cấp xã đưa ra khỏi quy hoạch./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Thời gian công bố kết quả; Cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi