CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất mức phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

08:10 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Nếu đề xuất này được thông qua, với mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng, mức phụ cấp mới với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ là 2,7 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất mức phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã- Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) (giữa) trao đổi công việc với cán bộ xã - Ảnh: Báo Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến, tiến tới hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, khối, bản; người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản; mức khoán kinh phí hoạt động cho cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và tổ dân vận ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh, tiến tới trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm có 17 chức danh và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, gồm:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng; Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Thú y; Bảo vệ thực vật - Khuyến nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư; Quản lý nhà văn hóa - Đài truyền thanh; Nội vụ - Văn thư lưu trữ - Tôn giáo - Thi đua khen thưởng; Văn phòng Đảng ủy; Quản lý trật tự đô thị (đối với xã, phường, thuộc thành phố, thị xã); Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường).

Mức phụ cấp hàng tháng cho 16 chức danh trên được đề xuất là bằng 1,5 mức lương cơ sở.

Riêng chức danh thứ 17 là Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường), được đề xuất mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,3 mức lương cơ sở.

Không phân phụ cấp hàng tháng cho các chức danh trên thành 3 mức khác nhau

So với quy định hiện hành, cách tiếp cận xây dựng dự thảo nghị quyết mới có thay đổi.

Đó là không chỉ nâng hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở mà còn không phân phụ cấp hàng tháng cho các chức danh trên thành 3 mức khác nhau, tương ứng với các xã loại I, II, III.

Cụ thể, theo các quy định hiện hành, mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, được chia thành 3 loại gồm: xã loại I, loại II và loại II.

Theo đó, đối với người đảm nhận các chức danh: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng; Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi có hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT là 1,4 đối với xã loại I, 1,3 đối với xã loại II và 1,2 đối với xã loại III.

Còn các chức danh: Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Thú y; Bảo vệ thực vật - Khuyến nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư được có hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT là 1,25 đối với xã loại I, 1,2 đối với xã loại II và 1,1 đối với xã loại III.

Còn đối với chức danh Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường) có hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT là 1,0 đối với xã loại I, 0,9 đối với xã loại II và 0,8 đối với xã loại III.

Tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023, quy định:

Điều 33. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại I là 14 người; loại II là 12 người; loại III là 10 người.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm như sau:

a) Phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 (một phần ba) mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách. Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 (một phần hai) mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách;

b) Ngoài việc tăng thêm người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số quy định tại điểm a khoản này thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách.

Điều 34. Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

c) Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.