Đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 19 tổ chức đảng, 43 đảng viên

28/12/2022 05:13

(Chinhphu.vn) - Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đảng đối với 38 tổ chức đảng, 166 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 43 đảng viên.

Đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 43 đảng viên - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cơ quan, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 2022, Cơ quan UBKT Trung ương đã xây dựng và tham mưu Ủy ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á…

Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập 11 đoàn kiểm tra đối với 33 tổ chức đảng.

Đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 43 đảng viên - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Văn Rón trình bày báo cáo tại hội nghị.

Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng được xử lý dứt điểm

Đồng thời, tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời.

Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Những việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra xử lý kịp thời, nhất là các vụ việc thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Điển hình trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 35 cuộc đối với 39 tổ chức đảng và 13 đảng viên; thực hiện 13 cuộc kiểm tra đối với 25 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng 13 cuộc đối với 25 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng, 23 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý; tiếp nhận, phân loại xử lý hơn 8.400 đơn tố cáo, phản ánh…

Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đảng đối với 38 tổ chức đảng, 166 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 43 đảng viên.

Hội nghị đã nghe 7 ý kiến tham luận của các vụ, đơn vị. Các ý kiến đã bổ sung, làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan và đề xuất giải pháp, kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 43 đảng viên - Ảnh 3.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị chưa thật sự đồng đều

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của Cơ quan trong năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những hạn chế, tồn tại như: Kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị chưa thật sự đồng đều, chất lượng, hiệu quả có mặt còn hạn chế, sự phối hợp công tác có lúc, có việc chưa chặt chẽ.

Một số đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng tiến độ còn chậm, còn trường hợp thẩm tra, xác minh chưa kỹ, chất lượng báo cáo chưa cao.

Việc nắm tình hình địa bàn, giám sát thường xuyên còn hạn chế, chất lượng chưa sâu, chưa kịp thời, nhiều vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chậm được phát hiện…

Đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 43 đảng viên - Ảnh 4.

Trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Bước sang năm 2023, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm thực hiện:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung tham mưu xây dựng các quy định đã đăng ký với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Thứ hai, tham mưu giúp Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Kiện toàn công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời kỳ mới.

Triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra khi được cấp có thẩm quyền thông qua

Đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, thường xuyên bổ sung kinh nghiệm xử lý các vụ việc và cập nhập kiến thức mới cho cán bộ kiểm tra, sớm ban hành bộ tài liệu để nghiên cứu học tập, đúc rút kinh nghiệm từ kết quả kiểm tra, giám sát…

Thứ tư, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế của Cơ quan, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin...

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2023, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, toàn Ngành Kiểm tra Đảng ra sức thi đua lập công dâng Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi