Đội ngũ sĩ quan Học viện Quốc phòng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đề nghị nâng hệ số chức vụ; điều chỉnh trần quân hàm- Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đề nghị nâng hệ số chức vụ từ 0,9 lên 1,0 cho chức danh Chủ nhiệm khoa

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Đồng thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi một số nội dung như: Nâng hệ số chức vụ từ 0,9 lên 1,0 cho chức danh Chủ nhiệm các khoa: Quân sự địa phương, Quân chủng, Chỉ huy - Tham mưu, Trinh sát, Hậu cần - Kỹ thuật, Viện trưởng Viện Khoa học nghệ thuật quân sự, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Chánh Văn phòng, Hệ trưởng, Chính trị viên.

Điều chỉnh trần quân hàm Đại tá cho các chức danh: Thư ký Giám đốc, Văn phòng; Bệnh xá trưởng thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Nghiên cứu viên chính; Biên tập viên chính. Điều chỉnh trần quân hàm Thượng tá đối với chức danh Nghiên cứu viên, Biên tập viên, trợ lý một số phòng, ban, hệ trong toàn Học viện.

Đề nghị thực hiện thăng quân hàm cùng với bổ nhiệm chức vụ chỉ huy quản lý, thăng quân hàm trước niên hạn đối với cán bộ của học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trần quân hàm thấp hơn 2 bậc hoặc cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Đề nghị Bộ Quốc phòng triển khai kịp thời chính sách cải cách tiền lương, chính sách phụ cấp nhà ở trong Quân đội…

Đề nghị nâng hệ số chức vụ; điều chỉnh trần quân hàm- Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn đúng, đủ các chức vụ, chức danh cán bộ của Học viện

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đánh giá cao những thành tích, kết quả của Học viện Quốc phòng đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian tới, Học viện Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chính phủ rà soát, điều chỉnh các văn bản dưới luật để thực hiện Luật Sĩ quan hiệu quả. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong học viện tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm trong thực hiện Luật Sĩ quan.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn đúng, đủ các chức vụ, chức danh cán bộ của Học viện theo tổ chức, biên chế. Tập trung xây dựng đội ngũ sĩ quan có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Học viện Quốc phòng trao bằng khen tặng 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.