CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023

17:20 - 04/08/2023

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định 32/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2023.

Cụ thể, danh sách Phó Chủ tịch, Thư ký của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 như sau:

Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 2023 - Ảnh 1.

Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 2023 - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, từ ngày 11/9 đến ngày 6/10, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 383 ứng viên. Trong đó, có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Chi tiết danh sách thành viên 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023:

1. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2

GS.TS. Vũ Đình Tôn

1958

 

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp  Việt Nam

3

GS.TS. Lê Đức Ngoan

1953

 

Thư ký

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

4

GS.TS. Từ Quang Hiển

1954

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

5

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

1961

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

6

GS.TS. Lã Văn Kính

1959

Ủy viên

Viện Chăn nuôi

7

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

1974

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

1955

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

9

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

1961

Ủy viên

Đại học Huế

2. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

1954

Chủ tịch

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

 

Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng

1976

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Trần Văn Liên

1961

Thư ký

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

4

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

1963

Ủy viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TSKH. Phạm Đức Chính

1958

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

GS.TS. Nguyễn Thái Chung

1973

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

7

GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

1955

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

 

Việt Nam

8

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

1956

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Bành Tiến Long

1949

Chủ tịch

Đại học Bách khoa Hà Nội

2

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

1957

Phó Chủ tịch

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

3

GS.TS. Lê Anh Tuấn

1975

Thư ký

Đại học Bách khoa Hà Nội

4

GS.TS. Chu Văn Đạt

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

5

GS.TS. Nguyễn Hay

1959

Ủy viên

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

7

GS.TS. Nguyễn Thanh Nam

1960

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

8

GS.TS. Trần Văn Nam

1958

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

9

GS.TS. Lương Công Nhớ

1958

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

4. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

1960

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

1948

Phó Chủ tịch

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

 

Việt Nam

3

GS.TS. Ngô Đắc Tân

1952

Thư ký

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

 

Việt Nam

4

GS.TS. Đặng Quang Á

1950

Ủy viên

Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

GS.TS. Lê Hoài Bắc

1963

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TSKH. Đinh Dũng

1951

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TSKH. Phạm Thế Long

1954

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật quân sự

8

GS.TS. Từ Minh Phương

1971

Uỷ viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

9

GS.TS. Vũ Đức Thi

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

GS.TS. Phan Thị Tươi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

PGS.TS. Hồ Tú Bảo

1952

Ủy viên

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

5. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Dược học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Lê Quan Nghiệm

1955

Chủ tịch

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

1972

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Dược Hà Nội

3

GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

1965

Thư ký

Trường Đại học Dược Hà Nội

4

GS.TS. Trần Thành Đạo

1964

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

1955

Ủy viên

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

6

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

1956

Ủy viên

Trường Đại học Tây Đô

7

PGS.TS. Trần Hùng

1959

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

6. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành điện - Điện tử - Tự động hóa

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố

Hồ Chí Minh

2

GS.TSKH. Nguyễn Công Định

1963

Phó Chủ tịch

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn

1972

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

4

GS.TS. Lê Kim Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

5

GS.TS. Trần Xuân Nam

1971

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

6

GS.TS. Nguyễn Doãn Phước

1956

Ủy viên

Đại học Bách khoa Hà Nội

7

GS.TS. Lê Tiến Thường

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

7. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Cột

1

GS.TS. Phạm Huy Khang

1956                               

Chủ tịch

Trường Đại học Giao thông vận tải

2

GS.TS. Phạm Cao Thăng

1953

Phó Chủ tịch

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3

GS.TS. Đào Văn Đông

1973

Thư ký

Trường Đại học Hoà Bình

4

GS.TS. Trần Đức Nhiệm

1952

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

5

GS.TS. Hoàng Phương Hoa

1963

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

6

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

1981

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

7

PGS.TS. Phạm Duy Hòa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

8

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

1963

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

9

PGS.TS. Đào Minh Quân

1976

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

8. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

1955

Chủ tịch

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Phạm Hồng Quang

1964

Phó Chủ tịch

Đại học Thái Nguyên

3

GS.TS. Đỗ Hương Trà

1957

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

1948

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5

GS.TS. Lê Thị Phương Nga

1954

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn

1976

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Thái Văn Thành

1969

Uỷ viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

8

GS.TS. Trần Trung

1978

Uỷ viên

Học viện Dân tộc

9

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

1960

Ủy viên

Học viện Quản lý giáo dục

9. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Trần Văn Sung

1948

Chủ tịch

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

GS.TSKH. Lưu Văn  Bôi

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  Đại học Quốc gia Hà Nội

3

GS.TS. Trần Đại Lâm

1971

Thư ký

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4

GS.TS. Huỳnh Trung Hải

1965

Ủy viên

Đại học Bách khoa Hà Nội

5

GS.TS. Trần Thái Hòa

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

6

GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

7

GS.TS. Phạm Quốc Long

1960

Ủy viên

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

1954

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

1971

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

10

GS.TS. Đống Thị Anh Đào

1961

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

GS.TS. Dương Tuấn Quang

1970

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm,  Đại học Huế

12

GS.TS. Phan Đình Tuấn

1959

Ủy viên

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

13

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

1961

Ủy viên

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14

GS.TS. Lê Minh Thắng

1975

Ủy viên

Đại học Bách khoa Hà Nội

15

GS.TS. Phạm Hùng Việt

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - mỏ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

1952

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

1952

Phó Chủ tịch

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

GS.TS. Trần Thanh Hải

1965

Thư ký

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4

GS.TS. Trương Quang Hải

1952

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Võ Trọng Hùng

1956

Ủy viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7

GS.TS. Bùi Công Quế

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Liên hiệp các Hội

 

 Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

8

GS.TS. Trần Đức Thạnh

1954

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9

GS.TS. Trần Hồng Thái

1974

Ủy viên

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

10

GS.TS. Trần Tân Tiến

1949

Ủy viên

Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

13. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Thọ Đạt

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

1960

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Đỗ Kim Chung

1956

Thư ký

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

1954

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố

 

Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Ngô Thế Chi

1954

Ủy viên

Học viện Tài chính

6

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

1961

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

1958

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

8

GS.TS. Nguyễn Văn Song

1958

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9

GS.TS. Đinh Văn Sơn

1960

Ủy viên

Trường Đại học Thương mại

10

GS.TS. Trương Bá Thanh

1960

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

11

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

1962

Ủy viên

Học viện Ngân hàng

12

GS.TS. Sử Đình Thành

1965

 

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

13

GS.TS. Phạm Hồng Chương

1964

 

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

14

GS.TS. Nguyễn Minh Hà

1972

 

Ủy viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

14. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luật học

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Đào Trí Úc

1948

Chủ tịch

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Võ Khánh Vinh

1956

Phó Chủ tịch

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

3

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

1955

 Thư ký

Trường Đại học Luật Hà Nội

4

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

1953

Ủy viên

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam

5

GS.TS. Nguyễn Thị Mơ

1949

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại thương

6

GS.TS. Phạm Hồng Thái

1953

Ủy viên

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

1954

Ủy viên

Trường Đại học Luật Hà Nội

15. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải

1953

Chủ tịch

Đại học Bách khoa Hà Nội

2

GS.TS. Đặng Mậu Chiến

1959

Phó Chủ tịch

Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Mai Thanh Tùng

1974

Thư ký

Đại học Bách khoa Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Huy Dân

1968

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

Công nghệ Việt Nam

5

PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

1963

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

Công nghệ Việt Nam

6

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam

1980

Ủy viên

Trường Đại học Duy Tân

7

PGS.TS. Đoàn Đình Phương

1962

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

Công nghệ Việt Nam

16. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

1950

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

1964

Phó Chủ tịch

Trường Ngoại ngữ-Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

3

GS.TS. Vũ Văn Đại

1953

Thư ký

Trường Đại học Hà Nội

4

GS.TS. Đỗ Việt Hùng

1966

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

GS.TS. Trần Trí Dõi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

1951

Ủy viên

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

7

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

1976

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

17. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Bùi Chí Bửu

1953

Chủ tịch

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng Sông Cửu Long

2

GS.TS. Trần Đức Viên

1954

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

GS.TS. Trần Văn Chứ

1962

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

GS.TS. Phạm Văn Cường

1971

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

GS.TS. Võ Đại Hải

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

GS.TS. Lê Huy Hàm

1957

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Trần Đăng Hòa

1971

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

8

GS.TS. Ngô Xuân Bình

1962

Ủy viên

Bộ Khoa học và Công nghệ

9

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

1958

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

10

GS.TS. Vũ Văn Liết

1954

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11

GS.TS. Võ Quang Minh

1962

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

12

GS.TS. Phạm Quang Thu

1959

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

13

GS.TS. Phạm Văn Toản

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

18. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Sinh học


STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

1959

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Trương Nam Hải

1954

Phó Chủ tịch

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

Công nghệ Việt Nam

3

GS.TS. Chu Hoàng Mậu

1958

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

4

GS.TSKH. Lê Huy Bá

1947

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Phan Văn Chi

1952

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

 Công nghệ Việt Nam

6

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

7

GS.TSKH. Vũ Quang Côn

1944

Ủy viên

Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

8

GS.TS. Lê Thanh Hòa

1954

Ủy viên

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

Công nghệ Việt Nam

9

GS.TSKH. Trương Quang Học

1945

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

GS.TS. Đặng Đình Kim

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và

 

Công nghệ Việt Nam

11

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

1956

Ủy viên

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

12

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

1962

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

13

GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh

1953

Ủy viên

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

14

GS.TS. Dương Tấn Nhựt

1967

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên,

 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15

GS.TS. Trần Linh Thước

1960

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

19. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

1951

Chủ tịch

Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Võ Văn Sen

1958

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Trần Thị Vinh

1953

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4

GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

1959

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

1962

Ủy viên

Học viện Ngoại giao

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Phạm Hồng Tung

1963

Ủy viên

Viện Việt Nam học và

 

Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

8

GS.TS. Furuta Motoo

1949

Ủy viên

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

9

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn

1976

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học

 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vũ Dũng

1955

Chủ tịch

Hội Tâm lý học Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

1956

Thư ký

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

4

GS.TS. Trần Quốc Thành

1952

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Đinh Quang Báo

1948

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

GS.TS. Đoàn Văn Điều

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

21. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Thục

1954

Chủ tịch

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

1964

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Thủy lợi

3

GS.TS. Trần Đình Hòa

1970

Thư ký

Viện Khoa học Thủy lợi

 

Việt Nam

4

GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

1959

Ủy viên

Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam

5

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

7

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

1953

Ủy viên

Hội Thủy lợi Việt Nam,

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

8

GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

1962

Ủy viên

Hội Thủy lợi Việt Nam

9

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

1974

Ủy viên

Trường Đại học Thủy lợi

22. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Toán học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vũ Dũng

1955

Chủ tịch

Hội Tâm lý học Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

1956

Thư ký

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

4

GS.TS. Trần Quốc Thành

1952

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Đinh Quang Báo

1948

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

GS.TS. Đoàn Văn Điều

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

23. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Văn Đức

1961

Chủ tịch

Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Văn Tài

1954

Phó Chủ tịch

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

3

GS.TS. Trần Văn Phòng

1961

Thư ký

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

4

GS.TS. Đặng Nguyên Anh

1961

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

5

GS.TS. Bùi Thế Cường

1952

Ủy viên

Viện Khoa học Xã hội vùng

 

Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

6

GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

1958

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

1959

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học  Quốc gia Hà Nội

8

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

9

GS.TS. Hoàng Khắc Nam

1962

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

GS.TS. Hồ Sĩ Quý

1953

Ủy viên

Viện Thông tin Khoa học Xã hội,

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

11

GS.TS. Phan Xuân Sơn

1954

Ủy viên

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

12

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

1965

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

24. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

1954

Chủ tịch

Hội đồng Lý luận Trung ương

2

GS.TS. Ngô Văn Thành

1951

Phó Chủ tịch

Học viện Âm nhạc Quốc gia

 

Việt Nam

3

GS.TS. Trần Thanh Hiệp

1954

Thư ký

Trường Đại học Sân khấu -

 

Điện ảnh Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

1959

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

5

GS.TS. Trần Thu Hà

1949

Ủy viên

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

6

GS.TS. Đào Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật

 

 Quốc gia Việt Nam

7

GS.TS. Lê Hồng Lý

1957

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Văn hóa,

 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

8

GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

1958

Ủy viên

Viện Văn hóa Nghệ thuật

 

Quốc gia Việt Nam

9

GS.TS. Lê Quý Phượng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

10

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

1951

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên

1958

Ủy viên

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

25. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Văn học

STTHọ và tênNăm sinhChức danh trong HĐĐơn vị công tác
1GS.TS. Lã Nhâm Thìn1952Chủ tịchTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
2GS.TS. Huỳnh Như Phương1955Phó Chủ tịchTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
3GS.TS. Trần Nho Thìn1951Thư kýTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
4GS.TS. Phan Thị Thu Hiền1963Ủy viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
5GS.TS. Nguyễn Đức Ninh1950Ủy viênViện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
6GS.TS. Lê Huy Bắc1968Ủy viênTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
7GS.TS. Trần Ngọc Vương1956Ủy viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

26. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Vật lý

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

1958

Chủ tịch

 Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

1959

Phó Chủ tịch

Viện Khoa học Vật liệu,

 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

1972

Thư ký

Trường Đại học Phenikaa

4

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến

1951

Ủy viên

Đại học Bách khoa Hà Nội

5

GS.TS. Bạch Thành Công

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia

 

 Hà Nội

6

GS.TS. Lê Văn Hoàng

1962

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng

1954

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

GS.TS. Đào Tiến Khoa

1952

Ủy viên

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

9

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

1960

Ủy viên

Trường Đại học Vinh

10

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

11

GS.TS. Phan Ngọc Minh

1969

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

12

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

1963

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

13

GS.TS. Đặng Văn Soa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Thủ đô

 

 Hà Nội

14

GS.TS. Trần Đức Thiệp

1949

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

1968

Chủ tịch

Trường Đại học Xây dựng

Hà Nội

2

GS.TS. Lê Thanh Hải

1967

 Phó Chủ tịch

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

PGS.TS. Nguyễn Trí Tá

1964

Thư ký

Học viện Kỹ thuật Quân sự

4

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng

1957

Ủy viên

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

5

GS.TS. Phan Quang Minh

1960

Ủy viên

Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

6

GS.TS. Doãn Minh Khôi

1954

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

7

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

1978

Uỷ viên

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

8

PGS.TS. Lương Văn Hải

1978

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

28. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Y học

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Đặng Vạn Phước

1947

Chủ tịch

Khoa Y-Dược, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2

GS.TS. Mai Hồng Bàng

1962

Phó Chủ tịch

Bệnh viện Trung ương

 

Quân đội 108

3

GS.TS. Mai Trọng Khoa

1957

Thư ký

Trường Đại học Y Hà Nội

4

GS.TS. Trương Việt Dũng

1952

Ủy viên

 Trường Đại học Thăng Long

5

GS.TS. Trần Bình Giang

1962

Ủy viên

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

6

GS.TS. Trịnh Đình Hải

1959

Ủy viên

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

7

GS.TS. Phạm Như Hiệp

1965

Ủy viên

Bệnh viện Trung ương Huế

8

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

1959

Ủy viên

Bệnh viện Chợ Rẫy

9

GS.TS. Hà Văn Quyết

1953

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược

 

 Hải Phòng

10

GS.TS. Cao Ngọc Thành

1958

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược,

Đại học Huế

11

GS.TS. Lê Ngọc Thành

1961

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược,

Đại học Quốc gia Hà Nội

12

GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục

1949

Ủy viên

Bệnh viện Tai Mũi Họng

 Trung ương

13

GS.TS. Trần Diệp Tuấn

1967

Uỷ viên

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

14

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

1952

Uỷ viên

Trường Đại học Y Hà Nội

15

GS.TS. Tạ Thành Văn

1964

Ủy viên

Trường Đại học Y Hà Nội