Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội

04/03/2024 07:39

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Tổng cục Hậu cần tiếp tục tham mưu sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật.

Vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Dự buổi làm việc còn có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội- Ảnh 3.

Điều chỉnh lực lượng hậu cần - kỹ thuật bước đầu đạt kết quả thiết thực.

Điều chỉnh lực lượng hậu cần - kỹ thuật bước đầu đạt kết quả thiết thực

Theo báo QĐND, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Hậu cần và cơ quan hậu cần các cấp đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bảo đảm hậu cần tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. 

Chủ động phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan liên quan, tham mưu điều chỉnh lực lượng hậu cần - kỹ thuật đúng quan điểm, chủ trương nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, bước đầu đạt kết quả thiết thực, giữ vững ổn định mọi mặt.

Tích cực tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về công tác hậu cần mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định. 

Có nhiều biện pháp hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với thực tiễn; các đề án, dự án trọng điểm, chương trình, mục tiêu ngành hậu cần được triển khai tích cực, hiệu quả, nâng cao đời sống bộ đội.

Cùng với đó, công tác xây dựng ngành, chuyển đổi số, cải cách hành chính, công tác đối ngoại hậu cần đạt nhiều kết quả tích cực. 

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội- Ảnh 5.

Sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật

Sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật 

Định hướng, gợi ý những trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Hậu cần tiếp tục thực hiện tốt tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tác động đến công tác hậu cần, kịp thời tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. 

Tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội.

Phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm sau một năm sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến thuật, cả về tổ chức, biên chế, bố trí sắp xếp nhân sự; công tác chỉ huy, chỉ đạo, triển khai bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; hệ thống mẫu biểu văn kiện hậu cần-kỹ thuật ở các đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập về tổ chức biên chế, bảo đảm phù hợp với tổ chức biên chế Quân đội.

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội- Ảnh 6.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật với tổ chức biên chế mới

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; chức trách, nhiệm vụ các chức danh của cơ quan hậu cần-kỹ thuật các cấp đến Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phù hợp với tổ chức biên chế mới. 

Triển khai xây dựng Điều lệ công tác hậu cần-kỹ thuật, Điều lệ công tác Tham mưu hậu cần-kỹ thuật, hệ thống văn kiện hậu cần-kỹ thuật chiến lược...

Tiếp tục đánh giá tác động tình hình thế giới, khu vực và trong nước để tham mưu hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, phù hợp với lộ trình xây dựng tổ chức lực lượng Quân đội và tổ chức lực lượng hậu cần-kỹ thuật, bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên, giữ ổn định và nâng cao đời sống bộ đội.

Rà soát, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về công tác hậu cần mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định. 

Chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình ngành hậu cần theo lộ trình và điều chỉnh, bổ sung phù hợp tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong tình hình mới. 

Duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động.

Sáp nhập cơ quan cấp chiến dịch và 2 Tổng cục Quân đội- Ảnh 7.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Kiện toàn cán bộ chỉ huy gắn với chuẩn bị nhân sự sáp nhập Tổng cục Hậu cận, Tổng cục Kỹ thuật

Chủ động chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt hậu cần cho các sự kiện trọng đại năm 2024, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai...

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

Chuẩn bị tốt mọi mặt, làm tốt công tác tư tưởng, cán bộ, chính sách... thực hiện chặt chẽ quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cho sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi