Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn

10/11/2023 05:40

(Chinhphu.vn) - Sư đoàn 324 đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Ban Hậu cần, Ban Kỹ thuật thành Ban Hậu cần - Kỹ thuật các Trung đoàn 1, 3 và 335.


Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 4 về tổ chức sáp nhập phòng (ban) Hậu cần - Kỹ thuật cấp Sư đoàn và Trung đoàn, Đảng ủy Sư đoàn 324 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định sáp nhập, tổ chức lại. 

Theo quyết định của Quân khu 4, Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật Sư đoàn nay tổ chức lại thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật các Trung đoàn 1, 3, 335 tổ chức lại thành Ban Hậu cần - Kỹ thuật.

Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn- Ảnh 2.

Đại biểu cơ quan Quân khu dự Lễ.

Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn- Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 công bố các Quyết định.

 

Tại buổi Lễ, Sư đoàn 324 đã công bố các Quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về sáp nhập, tổ chức lại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Sư đoàn 324; Quyết định của Đảng ủy Sư đoàn về thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 khẳng định: “Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. 


Chính vì vậy, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có Nghị quyết, Kế hoạch về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; trong đó có sáp nhập và tổ chức lại cơ quan hậu cần, kỹ thuật từ cấp chiến thuật đến cấp chiến lược.

 

Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn- Ảnh 4.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 324.

 

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho việc sáp nhập và tổ chức lại cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật của Sư đoàn 324. 

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu lưu ý sau khi sáp nhập cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn- Ảnh 5.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 324 phát biểu quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

 

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy, cơ quan Sư đoàn 324 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu, chú trọng việc điều chỉnh, bổ sung quân số còn thiếu, bố trí sử dụng hợp lý quân số dôi dư, không làm ảnh hưởng, xáo trộn, gián đoạn đến nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

Kịp thời điều chỉnh hệ thống kế hoạch, văn kiện sau khi sáp nhập. Xây dựng Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

 

Sáp nhập, tổ chức lại Phòng, Ban thuộc 3 Trung đoàn- Ảnh 6.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đại biểu cơ quan Quân khu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

 

Cấp ủy, chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Ban Hậu cần - Kỹ thuật các Trung đoàn sau khi sáp nhập quán triệt sâu sắc, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn.


Bên cạnh đó,  thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành Hậu cần - Kỹ thuật gắn với các phong trào thi đua quyết thắng; đồng thời điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho cơ quan hoạt động có hiệu quả; thường xuyên quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội và bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt nhất.

 • Tham khảo thêm

  Sáp nhập, tổ chức lại phòng (ban) của Sư đoàn, Lữ đoàn

  Sáp nhập, tổ chức lại phòng (ban) của Sư đoàn, Lữ đoàn
 • Tham khảo thêm

  Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại 52 cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1

  Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại 52 cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1
 • Tham khảo thêm

  Sáp nhập, tổ chức lại cơ quan cấp Trung đoàn, Sư đoàn

  Sáp nhập, tổ chức lại cơ quan cấp Trung đoàn, Sư đoàn
 • Tham khảo thêm

  Khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhân sự, ổn định tình hình đơn vị ngay sau khi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12

  Khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhân sự, ổn định tình hình đơn vị ngay sau khi công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12
 • Tham khảo thêm

  Thành lập Quân đoàn 12, tiến lên hiện đại

  Thành lập Quân đoàn 12, tiến lên hiện đại
 • Tham khảo thêm

  Điều chuyển Sư đoàn 306, Quân đoàn 2 về Quân khu 1

  Điều chuyển Sư đoàn 306, Quân đoàn 2 về Quân khu 1
 • Tham khảo thêm

  Bộ Quốc phòng điều chuyển Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1 về Binh chủng Tăng thiết giáp

  Bộ Quốc phòng điều chuyển Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1 về Binh chủng Tăng thiết giáp


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Từ khóa:
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi