CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh

07:57 - 29/11/2023

(Chinhphu.vn) - Để thu hút được nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng, an ninh phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở, thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học, khen thưởng, ghi nhận, phong tặng các chức danh khoa học, các chính sách hậu phương quân đội,...

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Chiều 28/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phiên thảo luận đã có 13 đại biểu Quốc hội phát biểu. Không khí phiên thảo luận sôi nổi, trí tuệ, khách quan, nhiều thông tin từ thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội với dự án Luật…

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của cơ quan thẩm tra cũng như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành luật với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đại biểu Quốc hội cũng nhất trí với bố cục và nhiều nội dung của dự thảo Luật…

Các đại biểu Quốc hội cũng xem xét, đánh giá và phân tích kỹ kỹ những vấn đề cụ thể, bổ sung nhiều vấn đề, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật theo hướng cần bổ sung một điều áp dụng pháp luật để xử lý xung đột giữa Luật này với với các luật khác, vừa thể hiện rõ bảo đảm tính ưu tiên, đột phá, đặc thù nhưng cũng vừa phải bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật; bổ sung một điều về đối tượng điều chỉnh, giải thích một số từ ngữ chuyên môn cho rõ hơn…

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 2.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn các ý kiến tham gia đầy tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội. 

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu toàn diện, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng sẽ đề xuất việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân sinh, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia", Đại tướng Phan Văn Giang nói. 

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 3.

Viettel đã manh nha hình thành ra tổ hợp công nghiệp quốc phòng

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nêu một số ý kiến về các khái niệm được đề cập tới trong dự án luật. Đại tướng Phan Văn Giang giải thích rõ hơn về những khái niệm mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về khái niệm tổ hợp công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang lấy ví dụ cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hoạt động theo mô hình tập đoàn, nhưng đã manh nha hình thành ra tổ hợp công nghiệp quốc phòng. 

Quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong dự thảo luật là để tạo điều kiện cho phát triển, không chờ đến lúc có tổ hợp trên thực tế mới bổ sung vào luật.

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 4.

Động viên công nghiệp: Cần chuẩn bị trước từ thời bình

Động viên công nghiệp: Cần chuẩn bị trước từ thời bình 

Về mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng, an ninh với động viên công nghiệp và một số chính sách cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đối tượng động viên công nghiệp là các doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang, còn gọi là công nghiệp dân sinh - ngành công nghiệp chủ yếu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để có kiểm nghiệm thì chúng ta cần chuẩn bị trước từ thời bình, thực hiện động viên công nghiệp ngay trong thời bình để khi xảy ra tình huống thì có thể triển khai thực hiện được luôn. Thực tế hiện nay đang có hệ thống cơ sở động viên công nghiệp rồi.

Ngoài việc bảo đảm để sản xuất trong công nghiệp, cơ sở động viên công nghiệp có thể sửa chữa, sản xuất những sản phẩm mà công nghiệp quốc phòng có thể chuyển giao, độ mật không cao, có thể lắp lẫn hoặc đơn lẻ, không thành một sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Qua tham khảo kinh nghiệm trên thế giới, nhất là từ các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang cho thấy rõ sự cần thiết phải có các quy định, các chính sách đối với động viên công nghiệp để chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời bình. 

Dự thảo luật cũng đề ra chính sách mở rộng đối tượng, phạm vi, quy định điều kiện, phương thức, cơ chế để động viên, quy định việc tham gia là trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp dân sinh đối với nhiệm vụ quốc phòng. 

Đặc biệt, khi xảy ra tình huống đất nước có chiến tranh, có xung đột, cần phải có động viên để tăng lên sức người, sức của, tăng lên khả năng tự bảo đảm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình. Muốn vậy thì phải có các chính sách ưu đãi.

Với ý kiến đại biểu đề nghị giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp động viên công nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang giải thích, có nhà máy, xí nghiệp chỉ động viên một phần dây chuyền, không phải toàn bộ nhà máy. Do vậy sẽ rất khó giảm tiền thuê đất cho cả nhà máy. Tuy nhiên, Ban soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra nghiên cứu kỹ về vấn đề này.

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 5.

Cần quy định về chính sách đặc thù cho hoạt động khoa học, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, an ninh

Cần quy định về chính sách đặc thù cho hoạt động KHCN trong công nghiệp quốc phòng, an ninh 

Giải trình về các cơ chế, chính sách đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang nhắc tới chính sách với hoạt động khoa học công nghệ. 

Hiện đang có rất nhiều luật điều chỉnh vấn đề này, ví dụ Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ cao, Luật Đấu thầu,... nhưng rất khó đưa các quy định về hoạt động khoa học công nghệ công nghiệp quốc phòng, an ninh vào các luật này. 

Thực tế triển khai các hoạt động khoa học công nghệ công nghiệp quốc phòng thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, quy định về chính sách đặc thù cho hoạt động khoa học công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, an ninh là rất cần thiết, trong đó có giao Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết về nội dung này.

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có chính sách lương, thưởng, nhà ở, thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học, khen thưởng, ghi nhận, phong tặng các chức danh khoa học, các chính sách hậu phương quân đội để thu hút nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân lực chất lượng cao

Cơ chế, chính sách đặc thù thứ hai, theo Đại tướng Phan Văn Giang, là về chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng, an ninh. Các đại biểu Quốc hội nhắc rất nhiều đến vấn đề tuyển dụng, đào tạo, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài cho công nghiệp quốc phòng, an ninh. 

Đại tướng Phan Văn Giang thẳng thắn thừa nhận còn có nhiều khó khăn trong công tác này và cho biết: Chính phủ đã phải ban hành nghị định riêng cho Viettel thì tập đoàn mới thu hút được nguồn nhân lực, mới có được con người và có được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội như hiện nay.

"Cho nên phải có chính sách lương, thưởng, nhà ở, thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học, khen thưởng, ghi nhận, phong tặng các chức danh khoa học, các chính sách hậu phương-quân đội", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài công nghiệp quốc phòng, an ninh- Ảnh 7.

Bảo đảm nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng: Nhà nước là chủ đạo và sẽ luôn như thế

Bảo đảm nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng: Nhà nước là chủ đạo và sẽ luôn như thế

Về cơ chế bảo đảm chính sách nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay, ngân sách nhà nước là chủ đạo và sẽ luôn như thế, huy động nguồn lực xã hội không được nhiều, vì rất tốn kém, đồng thời phải bảo đảm yếu tố bí mật.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng nêu một số chính sách đặc thù khác, như chính sách đầu tư; chính sách cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh; quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh... cũng được nghiên cứu xây dựng, đề xuất trong dự thảo luật nhằm khắc phục những điểm bất cập hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định lại, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật; mong Quốc hội ủng hộ các chính sách đề xuất trong dự án luật để góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp./.