CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Sắp xếp chức danh, chức vụ phải phù hợp với quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, khắc phục được bất cập về bảng lương

18:18 - 20/04/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc sắp xếp chức danh, chức vụ của Quân đội phải phù hợp với quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội; khắc phục được sự bất cập về chức danh, chức vụ tương đương và hệ thống bảng lương, phụ cấp chức vụ.

Sắp xếp chức danh, chức vụ phải phù hợp với quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, khắc phục được bất cập về bảng lương- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Xây dựng Thông tư quy định chức danh, chức vụ tương đương và chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các tổng cục, cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Theo chương trình làm việc, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định chức danh, chức vụ tương đương và chức danh, chức vụ có bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sắp xếp chức danh, chức vụ phải phù hợp với quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, khắc phục được bất cập về bảng lương- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang: Thông tư mới phải khắc phục được sự bất cập về chức danh, chức vụ tương đương và hệ thống bảng lương, phụ cấp chức vụ.

Quy định mới về chức danh, chức vụ phải phù hợp với quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, việc xây dựng quy định chức danh, chức vụ tương đương và chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy cần phù hợp với quá trình thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; tạo sự thống nhất, ổn định, không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. 

Việc xây dựng Thông tư phải bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội. 

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, việc sắp xếp chức danh, chức vụ phải căn cứ vào đặc thù cơ cấu, tổ chức biên chế, tính chất nhiệm vụ hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phù hợp với sự phát triển của Quân đội.

Quy định mới phải "khắc phục được sự bất cập về chức danh, chức vụ tương đương và hệ thống bảng lương, phụ cấp chức vụ. Đồng thời, tạo điều kiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội", Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp doanh trại; xem xét, cho chủ trương về việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 400 căn nhà tại các xã, phường, thị trấn biên giới của tỉnh Lào Cai; xem xét cho ý kiến về việc hỗ trợ Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh…