Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh

01/12/2023 16:06

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an công bố và triển khai Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Ngày 1/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để công bố và triển khai Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 95). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Theo Quyết định số 95, mục tiêu đến năm 2030: Đảm bảo quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở cho Công an 4 cấp, trong đó đến năm 2025 ưu tiên Công an cấp xã Công an cấp huyện và các đơn vị trực thuộc các lực lượng cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao….

Đến năm 2030, 100% Công an các đơn vị, địa phương đủ quỹ đất xây dựng trụ sở và các cơ sở phục vụ công tác, đáp ứng xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2050: Định hướng sử dụng đất an ninh tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo mục tiêu tại Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chủ động bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa...

Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh- Ảnh 2.

Thừa uỷ quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Quản lý doanh trại, nhà đất, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, địa phương và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 đã hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Cùng với Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành 02 Quy hoạch ngành Quốc gia được giao, qua đó, Bộ Công an là đơn vị “về đích sớm” trong việc tổ chức lập Quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học; ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại – đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn lập quy hoạch, sự vào cuộc của Công an các đơn vị, địa phương để Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh- Ảnh 3.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở, là tiền đề, là văn bản gốc mang tính tổng thể, vừa mang tính chiến lược hết sức quan trọng để Bộ Công an hoạch định, tăng cường bố trí nguồn lực đất, bảo đảm quỹ đất để phát triển hệ thống cơ sở vật chất lâu bền, vững chắc phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược trên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhất quán chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh. 

Đảng uỷ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 95; phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và bảo đảm nguồn lực quỹ đất cho cơ quan các đơn vị, địa phương nói riêng…

Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh- Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với định hướng phát triển của ngành Công an và bảo đảm không gian phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội…

Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh- Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại công bố Quyết định số 95.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành, địa phương để quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch và triển khai thực hiện các Đề án, dự án ưu tiên theo quy hoạch, định hướng sử dụng đất an ninh đã được xác định trong Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Công an…

Công bố và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất an ninh- Ảnh 6.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Quản lý doanh trại, nhà đất, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại. Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng 07 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi