Cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương

29/05/2024 07:00

(Chinhphu.vn) - Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến nay, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm.

Cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương- Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh

Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chia sẻ về tiến độ hoàn thiện vị trí việc làm của các Bộ ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, về việc xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương theo đề án của Ban Chấp hành Trung ương phê duyệt tại Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII, đến nay, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cụ thể đã ban hành 10 Thông tư. 

Kết quả tổng hợp đến nay như sau: trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thì có 840 vị trí, vị trí lãnh đạo quản lý chiếm 122 vị trí, công chức chuyên ngành có 656 vị trí, công chức chuyên môn nghiệp vụ dùng chung là có 40 vị trí và các vị trí hỗ trợ phục vụ có 22 vị trí.

Trong các cơ quan thuộc Chính phủ có 31 vị trí chức danh, lãnh đạo quản lý, các vị trí còn lại là nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, vị trí hỗ trợ, phục vụ thì áp dụng theo hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay, chúng ta xác định là có 599 vị trí, trong đó lãnh đạo quản lý là 110 vị trí, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có 392 vị trí, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung là 30 vị trí, các vị trí hỗ trợ, phục vụ có 27 vị trí. 

Đối với cấp xã thì có 11 vị trí, trong đó cán bộ có 11 vị trí và công chức cấp xã là 6 vị trí. 

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thì đến nay, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ.

Cũng theo ông Minh, nếu chúng ta làm tốt việc xác định được chuẩn về mặt vị trí việc làm thì số lượng sẽ bị giảm đi, rõ người, rõ việc, rõ được chức trách, nhiệm vụ của từng người trong vị trí công việc đó. Đây cũng là cơ sở để tái cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng hiệu quả của nền công vụ.

Ông Minh cho biết thêm, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, chúng ta đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn. Còn bây giờ, tất nhiên có thể trong thực tiễn, bộ ngành này, địa phương kia làm vị trí này có vướng mắc, nó không phải là vấn đề căn bản mà là giải quyết tình huống cụ thể. 

Bộ Nội vụ thường xuyên giải đáp những ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Theo thống kê của Văn phòng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này, các phản ánh của bộ, ngành, địa phương đã được Bộ giải quyết 100%.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi