Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao

09/03/2024 09:38

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho 5 đồng chí. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao- Ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng 5 tân Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bổ nhiệm 5 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; cùng đại diện các cơ quan, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Quyết định số 181, 182, 183, 184, 185/QĐ-CTN ngày 29/02/2024 về việc bổ nhiệm 5 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gồm:

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao- Ảnh 2.

Các cán bộ được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; Đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật; Kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội; Không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân".

- Đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

- Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đồng chí Mai Trung Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/02/2024.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Góp phần tăng thêm sứ mạnh cho ngành Kiểm sát

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Các đồng chí được bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của ngành Kiểm sát, hiện đứng đầu các đơn vị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Việc bổ nhiệm lần này góp phần tăng thêm sức mạnh cho ngành Kiểm sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp...; có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Là thành viên trong ngành Kiểm sát nhân dân, vai trò của Kiểm sát viên, nhất là Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là vô cùng quan trọng. 

Vì vậy, các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao- Ảnh 5.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Mỗi Kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Viện Kiểm sát là cơ quan được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao trách nhiệm thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp ở tất cả các giai đoạn và các lĩnh vực tố tụng tư pháp. 

Vì thế, mỗi Kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. 

Cần nhận thức sâu sắc rằng, bất kỳ sai sót nào của Kiểm sát viên đều ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tư pháp, đến uy tín của Viện Kiểm sát nhân dân, đến niềm tin của nhân dân vào pháp luật và công lý.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 Vụ trưởng, Viện trưởng giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao- Ảnh 6.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý: Các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong toàn ngành; giải quyết các vấn đề quan trọng, có tính chiến lược nhằm phục vụ xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát trong giai đoạn mới. 

Các Kiểm sát viên tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các đoàn thể trong ngành thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân phát triển toàn diện, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" như lời dạy của Bác Hồ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi