CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bố trí đầy đủ nguồn lực để tăng lương tối thiểu và cải cách tiền lương

07:57 - 08/05/2023

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách tăng lương tối thiểu và cải cách tiền lương 6 tháng cuối năm 2023.

Chính phủ đã chủ động bố trí đủ nguồn lực tăng lương tối thiểu và cải cách tiền lương - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách tăng lương tối thiểu và cải cách tiền lương 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Bố trí 47.000 tỷ đồng tăng thu cho cải cách tiền lương

Tại họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 4/2023, chiều 5/5, báo chí đặt câu hỏi: Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở. Xin hỏi hiện nay, quá trình xây dựng Nghị định này đang ở giai đoạn nào? Bộ Tài chính làm rõ về nguồn lực để thực hiện tăng lương từ ngày 1/7/2023 tới đây?

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ: Về nguồn lực để phục vụ cho chính sách tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7 sắp tới, tại cuộc họp báo Chính phủ cách đây hơn nửa năm, tôi đã trả lời 1 phóng viên hỏi về nội dung này.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ, đề xuất với Quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện việc tăng lương từ 1/7/2023.

"Tôi nhớ lúc đó đã trao đổi là khoảng 60.000 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm 2023 nhưng đến bây giờ, chuẩn xác lại khoảng hơn 59.000 tỷ đồng.

Với nhu cầu khoảng 59.000 tỷ đồng, chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng. Còn 47.000 tỷ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương. Trong đó ngân sách địa phương là 27.000, ngân sách Trung ương là 20.000 tỷ đồng.

Một lần nữa xin khẳng định Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách tăng lương tối thiểu và cải cách tiền lương 6 tháng cuối năm 2023", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh tiền lương cơ sở trong tháng 5/2023

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Phần anh Chi trả lời dựa trên cơ sở Nghị quyết 69 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã thông qua về dự toán ngân sách năm 2023. Trong các phụ lục của Nghị quyết 69 nêu rất rõ nguồn, khoảng gần 60.000 tỷ đồng.

Nghị quyết 69 đã đăng tải trên mạng rất đầy đủ toàn văn, kể cả các phụ lục về nguồn cải cách tiền lương.

Còn về nội dung dự thảo Nghị định về điều chỉnh mức, theo nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nội vụ trong tháng 2 đã chủ động soạn thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến của nhân dân qua Cổng TTĐT Chính phủ, trong tháng 4 vừa rồi Bộ Nội vụ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trước ngày nghỉ lễ, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định.

Trên cơ sở thẩm định bằng báo cáo, thẩm định bằng văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ trình Chính phủ trong tháng 5/2023 để thực hiện được từ 1/7/2023 điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng, tăng 20,8%.