CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Nhân viên y tế đi luân phiên cơ sở: Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp,... như thế nào?

06:39 - 03/04/2023

(Chinhphu.vn) - Nhân viên y tế TPHCM đi luân phiên còn được hưởng trợ cấp đặc thù hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Riêng nhân viên y tế đến luân phiên tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 200.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

Nhân viên y tế đi luân phiên theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn từ 2-12/tháng

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hướng dẫn số 2244 triển khai Kế hoạch 5060 ngày 28/12/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, luân phiên có thời hạn với nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2030.

Nhằm tăng cường nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hướng dẫn số 2244 triển khai Kế hoạch 5060 ngày 28/12/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, luân phiên có thời hạn với nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2030.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả nhân viên y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý sẽ thực hiện luân phiên công tác tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn. 

Nhân viên y tế đi luân phiên theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn với thời gian tối thiểu là 2 tháng, tối đa 12 tháng (trừ trường hợp tự nguyện đi thời gian dài hơn). 

Nhân viên y tế có thể được cử đi luân phiên có thời hạn theo nhiều đợt, ở nhiều nơi theo yêu cầu của tuyến dưới. 

Mỗi đợt đi luân phiên theo nhu cầu công việc của nơi được cử đến cần bố trí người đến luân phiên làm việc 2 ngày/tuần, 1 tuần/tháng và được cộng dồn thời gian của các đợt để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ. Thời gian tối đa của mỗi đợt đi luân phiên không quá 60 ngày/đợt.

Nhân viên y tế đi luân phiên được hưởng trợ cấp đặc thù hàng tháng

Đơn vị cử có trách nhiệm chi trả cho nhân viên y tế đi luân phiên 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề) và các quyền lợi khác theo quy định như đang công tác tại đơn vị cử đi luân phiên, có các loại phụ cấp ưu đãi như đối với nhân viên y tế tại nơi được cử đến công tác. 

Ngoài ra, nhân viên y tế đi luân phiên còn được hưởng trợ cấp đặc thù hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

Riêng nhân viên y tế đến luân phiên tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 200.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

Về kinh phí, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên cử nhân viên y tế luân phiên hỗ trợ tuyến dưới sẽ được Ngân sách Nhà nước đảm bảo. 

Đối với cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế do Sở đảm bảo kinh phí, còn Trung tâm y tế trực thuộc UBND các quận, huyện sẽ do ngân sách các quận, huyện đảm bảo. 

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận nhân viên y tế đến luân phiên nên trích quỹ phúc lợi của đơn vị để hỗ trợ thêm cho nhân viên y tế được cử đến yên tâm làm việc. 

Nhân viên y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đi luân phiên sẽ được ưu tiên xét cử đi đào tạo, quy hoạch cán bộ. 
Nếu được khen thưởng của đơn vị nơi đến luân phiên sẽ được xét ưu tiên nâng bậc lương trước thời hạn, thay đổi chức danh nghề nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định./.