Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT mà trước đó là Công an xã bán chuyên trách

18/07/2024 09:19

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an trả lời người dân về chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà trước đó là Công an xã bán chuyên trách.

Chế độ, chính sách với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT mà trước đó là Công an xã bán chuyên trách

Người dân hỏi: Năm 2002 tôi tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách, công tác liên tục cho đến nay. Theo pháp lệnh Công an xã và theo khoản 4 Điều 7  Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng".

Bộ Công an cho tôi hỏi nếu sau ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực, nếu tôi vẫn tiếp tục công tác trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thì có tiếp tục tính thời gian công tác trước đó cho tôi và giải quyết chế độ như trong Nghị định số 73 không? Vì khi thành lập lực lượng mới khả năng tôi sẽ không còn chế độ như trước đó nữa.

Về nội dung câu hỏi trên của người dân, Bộ Công an trả lời như sau: 

Khoản 1 Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định: “Người tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định".

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, quy định: "Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế".

Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, quy định: "Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng...”.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội liên tục từ năm 2002 đến nay (22 năm) và bạn tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì thời gian 22 năm tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách) được giữ nguyên và được cộng vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (khi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở).

 Sau này, bạn có nguyện vọng xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thôi không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì được hưởng chế độ lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (không được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với 22 năm công tác liên tục trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách mà nghỉ việc vì lý do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP).

Nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2002 đến nay: Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đang tham mưu với lãnh đạo Bộ có văn bản hướng dẫn chính quyền các địa phương giải quyết chế độ chính sách đối với trường hợp này trước khi Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024).

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi