Tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng Ban giữ chức Giám đốc Sở

18/04/2024 12:25

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định tiếp nhận đồng chí Đặng Thành Sơn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Sóc Trăng, đến công tác tại Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng; đồng thời bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng Ban giữ chức Giám đốc Sở- Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Sóc Trăng trao Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Công Thương.

Sáng ngày 15/4, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sóc Trăng, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thông qua Thông báo số 1425-TB/TU, ngày 12/4/2024 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Công Thương.

Theo đó, căn cứ Quy định số 977-QĐ/TU, ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại phiên họp ngày 11/4/2024, qua xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến về công tác cán bộ (tại Tờ trình số 197-TTr/BTCTU, ngày 9/4/2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Thành Sơn - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ thông báo này, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Trong buổi sáng cùng ngày, tại Sở Công Thương Sóc Trăng đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 705/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Võ Văn Chiêu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng; công bố Quyết định số 706/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đặng Thành Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Sóc Trăng, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 273/TTr-SNV, ngày 12/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp nhận đồng chí Đặng Thành Sơn - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Sóc Trăng, đến công tác tại Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng; đồng thời bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, với thời hạn 5 năm.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng Ban giữ chức Giám đốc Sở- Ảnh 2.

Tại Sở Công Thương Sóc Trăng đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Phát biểu tại các hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng chúc mừng đồng chí Võ Văn Chiêu và đồng chí Đặng Thành Sơn. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn các đồng chí khi tiếp nhận nhiệm vụ mới làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và của tỉnh giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đặng Thành Sơn cho biết, với vai trò mới của mình, bản thân sẽ phát huy sự nhiệt huyết và sự đồng hành của ban lãnh đạo, cán bộ của sở để thực hiện tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò công tác của ngành Công Thương và một số nhiệm vụ khác mà tỉnh giao. 

Đồng thời mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bản thân trong việc tiếp cận nhiệm vụ mới để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi