Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...

08/02/2024 18:13

(Chinhphu.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Lãnh đạo, quản lý, gồm:

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 1.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dươnggiữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm 9 Viện trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Vụ trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 2.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Từng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND Thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thanh Từng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 3.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọgiữ chức vụ Vụ trưởng 6 VKSND tối cao.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 4.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Trung, Kiểm sát viên cao cấp,Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Viện trưởng VKSND Thành phố Cần Thơ.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Trung, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Cần Thơ.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 5.

Điều động, bổ nhiệm ông Lại Văn Loan, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 6 VKSND tối caogiữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lại Văn Loan, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 6.

Điều động, bổ nhiệm ông Mai Văn Linh, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàugiữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Mai Văn Linh, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 7.

Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Đình Chữ, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng VKSND tối caogiữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đình Chữ, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 8.

Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tốvà kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 9.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính,vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật thuộc VKSND tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.

Quyết định ngày 31/1/2024 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 đồng chí nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 16/2/2024.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 10.

Bổ nhiệm 5 Kiểm sát viên cao cấp

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Vụ 15, VKSND tối cao đã công bố các Quyết định ngày 2/2/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp đối với 5 đồng chí.

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Luận, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng thuộc Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Ước, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Lâm, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Bổ nhiệm đồng chí Nông Xuân Trường, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Bổ nhiệm đồng chí Dương Thị Hồng Tiến, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

Thời hạn giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp đối với các đồng chí nêu trên là 10 năm, kể từ ngày 16/2/2024.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh và chức danh Kiểm sát viên cao cấp tại một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Bổ nhiệm Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng...- Ảnh 11.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, công tác tổ chức cán bộ là công tác thường xuyên, luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm; đồng thời, ghi nhận quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của các đồng chí trong thời gian qua, góp phần vào thành tích của cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành KSND nói chung.

Đánh giá, nhận xét về năng lực công tác đối với từng đồng chí được điều động, bổ nhiệm; khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm này vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với các đồng chí, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu; phát huy kinh nghiệm, sở trường của mình; gương mẫu, đoàn kết, đề cao vai trò của người đứng đầu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp vào những thành tích của cơ quan, đơn vị và thành tích chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đối với các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, các đồng chí cần tiếp tục gương mẫu, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức của người Kiểm sát viên cao cấp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến các đại biểu và gia đình, đồng thời tin tưởng, bước sang năm mới, với sự nỗ lực và quyết tâm, các đồng chí được bổ nhiệm và đơn vị sẽ đạt nhiều thành tích mới, từ đó góp phần xây dựng đơn vị và ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh, phát triển.

Tại buổi Lễ, các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp đã tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội; không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của VKSND.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Phạm Thanh Từng cảm ơn Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới.

Đồng chí hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, đồng thời tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc để cùng tập thể công chức, người lao động đơn vị vượt mọi khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đối với các đồng chí.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi