CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với 20 chức danh công chức, viên chức

10:15 - 09/11/2022

(Chinhphu.vn) - Tính đến thời điểm hiện nay, có 20 chức danh công chức, viên chức đã được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học.