Bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ toàn dân góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

13/12/2022 13:41

(Chinhphu.vn) - Phải bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện hiệu quả nhất, thực chất nhất, thực sự phát huy được dân chủ và trí tuệ của toàn dân để đóng góp cho dự án Luật rất quan trọng này.

Bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ toàn dân góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên khai mạc.

Phiên họp thứ 18: UBTVQH quyết định 8 nội dung

Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 18. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định đối với 8 nội dung thuộc thẩm quyền.

Một là, xem xét thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

Đây là dự án Pháp lệnh thứ ba được Tòa án nhân dân tối cao soạn thảo và trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại phiên họp này, các Ủy viên Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cụ thể về phạm vi sửa đổi, bổ sung và các nội dung của dự án Pháp lệnh để xem xét, thông qua trong một phiên họp.

"Tuy là trình thông qua trong một phiên họp nhưng chúng ta phát huy cách làm trước đây: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh vào ngày đầu của phiên họp để có thời gian tiếp thu, giải trình và sẽ nghe lại việc tiếp thu, giải trình, xem xét biểu quyết thông qua vào cuối phiên họp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ toàn dân góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại khai mạc phiên họp.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Làm rõ những nội dung cần xin ý kiến; có thể nới khung thời gian

Hai là, xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự luật này là một trong những nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của cả nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung cần phải lấy ý kiến Nhân dân; cách thức tổ chức xin ý kiến Nhân dân và thời gian xin ý kiến Nhân dân. 

Dự kiến khung thời gian tổ chức xin ý kiến các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, các giai tầng xã hội lại trùng vào dịp Tết Âm lịch và Tết Dương lịch, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất, có thể nới khung thời gian để bảo đảm được yêu cầu và phải bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện hiệu quả nhất, thực chất nhất, thực sự phát huy được dân chủ và trí tuệ của toàn dân để đóng góp cho dự án Luật rất quan trọng này. 

Nhấn mạnh đây là khâu hết sức quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch về vấn đề này trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến nội dung này để Quốc hội có quyết định sớm.

Ba là, xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ toàn dân góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 3.

Bốn là, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2022 và xem xét thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Trên cơ sở đánh giá khái quát các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Kiểm toán Nhà nước trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và quyết định Chương trình công tác này của năm 2023, đặt trong bối cảnh chung tiếp tục thực hiện các chủ trương tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, đặt trong tổng thể yêu cầu tăng cường hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặt trong mối quan hệ với chương trình đối ngoại của Lãnh đạo chủ chốt và Lãnh đạo cấp cao đang trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Năm là, xem xét, thông qua là dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội là trung tâm trong hoạt động của Quốc hội, chất lượng của Quốc hội, hoạt động của Quốc hội phụ thuộc vào chất lượng của đại biểu Quốc hội. 

Từ đầu khóa đến nay cũng như tiếp tục kế thừa thành quả của những khóa trước, Quốc hội đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu theo nhiều phương pháp, nhiều cách thức khác nhau nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. 

Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo rà soát lại kế hoạch, chương trình, khung chương trình, tài liệu, cách thức tổ chức… “Nhân đây, chúng ta rà soát lại cách thức tổ chức, báo cáo viên, giảng viên… làm sao cho thực sự, thiết thực, thực sự hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Sáu là, xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù dự trữ gạo quốc gia.

Bảy là, tiếp tục xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHXHCNViệt Nam tại một số quốc gia.

Tám là, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10.2022).

Bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ toàn dân góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 3.

Toàn cảnh khai mạc phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Ngoài các nội dung thuộc nhóm công việc thường xuyên nêu trên, tại Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Việc chưa có tiền lệ, rất mới và rất khó

Một là, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là lần đầu tiên nước ta tiến hành xây dựng quy hoạch này, chưa từng có tiền lệ, do đó đây là việc rất mới và rất khó. 

Định hướng cho công tác quy hoạch này đã được Trung ương cho ý kiến, thông qua định hướng chung tại Hội nghị lần thứ 6 vào tháng 4 năm nay. Trên cơ sở đó, Chính phủ cụ thể hóa thành Quy hoạch tổng thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét, chuẩn bị nội dung này để trình Quốc hội xem xét và quyết định. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành kế hoạch thẩm tra quy hoạch này theo đề nghị của Ủy ban Kinh tế. Đây là nội dung đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng và rất công phu.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp cao nhất, chi phối các quy hoạch quốc gia khác như Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều phải dựa trên quy hoạch cấp cao nhất này. 

Theo Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch thì Quy hoạch tổng thể quốc gia phải được phê duyệt vào cuối năm nay. 

Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu không thể chậm trễ trong việc trình Quốc hội xem xét, thông qua Quy hoạch này. 

Nếu chuẩn bị kịp, chuẩn bị kỹ, Quốc hội có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch này vào đầu tháng 1/2023. Đây cũng là căn cứ để Quốc hội rà soát lại các quy hoạch khác.

Bảo đảm hiệu quả, thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ toàn dân góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 4.

Toàn cảnh khai mạc phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Còn rất nhiều vấn đề

Hai là, cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Từ sau Kỳ họp thứ 4 đến nay, Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế, các cơ quan, tổ chức hữu quan của cả Chính phủ và Quốc hội đã rất nỗ lực trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chủ trì cuộc làm việc với cả cơ quan trình và cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự luật này. 

“Chúng ta xem xét cho ý kiến xem đã đủ điều kiện để trình vào kỳ họp bất thường để xem xét quyết định chưa? Nếu trình được sớm thì chúng ta có thêm thời gian khoảng nửa năm, sớm hơn so với dự kiến vào tháng 5 năm sau để ban hành các nghị định, các văn bản hướng dẫn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Qua tổng hợp dư luận xã hội về dự án Luật này, Chủ tịch Quốc hội cho biết cũng còn rất nhiều vấn đề như: giải quyết thế nào mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong vấn đề xã hội hóa, vấn đề tài chính, vấn đề tự chủ của cơ sở khám, chữa bệnh; vai trò quản lý nhà nước ở đây như thế nào; giải quyết thế nào mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước với vai trò của các tổ chức nghề nghiệp; cấp phép như thế nào, gia hạn phép như thế nào để vừa bảo đảm được chất lượng của đội ngũ hành nghề khám, chữa bệnh, vừa phát huy được vai trò của các tổ chức nghề nghiệp…

Khẳng định lại quan điểm không chạy theo tiến độ, dù tiến độ là rất quan trọng, rất cấp bách, nhưng Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội dốc sức tổng hợp, lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. 

"Không phải chúng ta thông qua bằng được tại kỳ họp bất thường. Trách nhiệm của chúng ta rất lớn nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Ba là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021 về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV và đề xuất thêm một số cơ chế, chính sách về y tế. Vấn đề này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một lần và đã có văn bản thông báo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá toàn diện, nhất là khoản 3 tại Nghị quyết 30 về những cơ chế đặc thù, đặc cách và đặc biệt đối với phòng, chống dịch Covid-19 và vấn đề y tế trong điều kiện phòng, chống dịch.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định liên quan đến tài chính, ngân sách, bao gồm một số nội dung: việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước, nguồn viện trợ không hoàn lại của Nhà nước năm 2021; xử lý các vướng mắc và bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ Hai (nếu có).

Với tính chất quan trọng của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu trách nhiệm. Các cơ quan hữu quan bố trí thời gian họp đầy đủ để bảo đảm chất lượng phiên họp, trên tinh thần “hết sức khẩn trương nhưng phải kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng".

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi