Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo cụ thể về công tác nhân sự, sắp xếp bộ máy; xử lý vi phạm đất đai

29/03/2024 07:39

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ cho ý kiến về công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt. Về công tác quy hoạch cán bộ, tổ chức sắp xếp bộ máy, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý các vi phạm về đất đai… Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ có chỉ đạo cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo cụ thể về công tác nhân sự, sắp xếp bộ máy; xử lý vi phạm đất đai- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An phát biểu tại hội nghị.

Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị với các Ban xây dựng Đảng, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Đồng chí, Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quý I/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm quý I; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và 5 năm công tác xây dựng Đảng, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm; triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong quý I, toàn tỉnh kết nạp được 534 đảng viên, đạt 24% so với kế hoạch; phát triển được 6 tổ chức Đảng. Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển. Đến hết ngày 15/3, tổng thu ngân sách đạt gần 7.400 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch. Trong đó, thu nội địa là 6.500 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh thu hút 9 dự án DDI mới, tổng vốn đăng ký 1.530 tỷ đồng; 17 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 124 triệu USD, đạt gần 31% kế hoạch; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được đầu tư, phát triển.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nhất là tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác cán bộ; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, sớm có hướng giải quyết cụ thể các khó khăn, vướng mắc trên; có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ dôi dư khi thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025; tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ cho ý kiến về công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Không ngừng củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng nhau đoàn kết, thi đua vượt qua khó khăn thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Về nhiệm vụ trước mắt, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tập trung xây dựng quy chế hoạt động và chương trình làm việc cụ thể của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên cơ sở quy chế mẫu của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ cho ý kiến về công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. 

Đồng thời, sẽ nghe và cho ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh.

Đối với các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, tổ chức sắp xếp bộ máy, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý các vi phạm về đất đai… Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ có chỉ đạo cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra./.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung và liêm khiết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, hiện đã có một loạt các Đại học, học viện, trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi